De aansluiting is niet te maken

Beeld: D66 Dongen

……..maar dat vindt het college niet erg.
De rekenkamercommissie concludeerde onlangs dat het voor raadsleden in de gemeente Dongen zeer lastig is om te sturen op het beleid van het college en het uitvoeren van haar controlerende taak. Het lukte de rekenkamercommissieleden niet een aansluiting te vinden tussen de programmabegroting, de jaarcijfers van de gemeente en de beleidsnota’s.

Niet concreet en niet meetbaar

Ze constateerden ook dat de beleidsdoelen niet concreet en dus niet meetbaar zijn. Controle hierop door raadsleden is dan ook niet mogelijk. Iets wat D66 Dongen al vanaf haar eerste raadsvergadering in 2018 ter sprake brengt. Door onduidelijke en niet specifieke informatie kan de gemeenteraad in Dongen haar werk niet naar behoren uitvoeren. Dit moet echt veranderen.

Een rekenkamer controleert het college

Iedere gemeente heeft een rekenkamer of een rekenkamerfunctie volgens de gemeentewet. Een rekenkamer controleert het college gevraagd en ongevraagd op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Dongen werkt samen met Goirle en Hilvarenbeek. U vindt ze als “rekenkamercommissie in Midden-Brabant”. Op hun website vindt u alle onderzoeken en ook deze met als titel “Is de aansluiting te maken”.

De rekenkamercommissie deed verbetervoorstellen

De rekenkamercommissie in Midden-Brabant deed verbetervoorstellen, maar het college vond het niet nodig om de aanbevelingen krachtig te onderschrijven en over te nemen. De coalitiepartijen, de PvdA en het CDA gingen daar tijdens de laatste raadsvergadering in mee. Via een amendement bleef slechts een slap aftreksel van de adviezen van de commissie over. D66 Dongen vindt dit onvoorstelbaar, schokkend en zorgwekkend.

de SLECHTSTE gemeente van Brabant

De gemeente Dongen heeft de eer om financieel de SLECHTSTE gemeente van Brabant te zijn met de hoogste schuld per inwoner. De accountantsorganisatie BDO gaf Dongen een 5 voor haar financieel beleid.  Dat vraagt om veel betere sturing en controle door de gemeenteraad. Maar die kan haar taak niet goed uitvoeren omdat de informatie die naar de raad toekomt niet specifiek is en geen leesbare samenhang kent.

De aansluiting is niet te maken

De aansluiting is niet te maken, zo concludeert de rekenkamer. Dit moet de volgende raadsperiode echt veranderen vinden wij. Zodat de gemeenteraad eindelijk haar werk goed kan gaan doen en veel belangrijker nog, dat u ook kunt volgen wat er allemaal gebeurt in uw gemeente.