Daarom stemden wij tegen de begroting 2023-2026!

Na twee lange avonden vergaderen werd afgelopen donderdag de Dongense Programmabegroting 2023 – 2026 goedgekeurd, met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen. De Volkspartij Dongen en het CDA waren voor, wij waren samen met de VVD en de OVD tegen.

Hoopvol begin

En dat terwijl D66 eigenlijk best hoopvol begon aan deze avonden. De voorgestelde begroting bevatte namelijk een paar goede voorstellen. Bovendien spraken de VPD en het CDA in hun coalitieakkoord over ‘constructieve samenwerking’ en ‘het doorbreken van traditionele coalitie- en oppositie verhoudingen’. Dus misschien kregen goede ideeën van de oppositie nu eindelijk eens een kans!

Niet de raad, maar het college bepaalt.

Maar helaas, na een halfjaar ‘nieuwe politiek’ en de eerste begrotingsbehandeling is onze hoop wel vervlogen. Er is namelijk helemaal niets veranderd. Nog altijd worden moties vanuit de oppositiepartijen steevast enkel betiteld als sympathiek en als het college een motie niet ziet zitten, wordt deze door de coalitie weggestemd. Zelfs als de betreffende coalitiepartij dit voorstel tijdens de vorige bestuursperiode nog volmondig ondersteunde of het idee in hun eigen verkiezingsprogramma staat. Op deze manier krijgen kritische geluiden vanuit de gemeenteraad nooit een kans en heeft het college en niet de gemeenteraad het in werkelijkheid voor het zeggen.

Blanco cheque van 8 ton.

Neem bijvoorbeeld het steunfonds van €820.000 – bedoeld om inwoners, verenigingen en ondernemers te helpen in deze zware tijd. Een goed idee dat wij van harte ondersteunen. Maar in plaats van dat de raad het college kaders meegeeft over hoe zij dit geld mag besteden – een fundamenteel onderdeel van het budgetrecht van een gemeenteraad – gaat de coalitie hieraan voorbij vanwege ‘tijdgebrek’. Dat vinden wij onbegrijpelijk.. Andere gemeentes hebben namelijk allang het maatregelenpakket, waar nu aan wordt gedacht, in gang gezet. Met andere woorden: dankzij een tekort aan daadkracht van het college worden de rechten van de gemeenteraad ondermijnd. En daar stemt een meerderheid van de raad gewoon mee in!

3 miljoen

Hetzelfde geldt voor de verbouwing van het gemeentehuis. Noodzakelijk onderhoud en enkele verduurzamingsmaatregelen kosten ons zomaar een slordige 3 miljoen. Voor dat bedrag wilden de VVD, de Ouderenpartij en wij wel graag een degelijke onderbouwing zien. Hoe wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met ontwikkelingen zoals meer thuiswerken onder kantoorpersoneel? Maar helaas, dit verzoek werd door het CDA en de VPD niet gesteund. Zij vertrouwen erop dat het college de 3 miljoen doelmatig besteedt en vinden heroverweging van de plannen niet nodig.

Uitholling van het budgetrecht

IKC de Biezen, Energie Dongen, OZB Alleen deze uitholling van het budgetrecht was voor ons al genoeg reden om te twijfelen aan de begroting. Tel daarbij op dat de bouw van IKC de Biezen opnieuw met een half jaar wordt uitgesteld – ongelofelijk gezien de staat van de huidige OBS Biezenkring waar zelfs de landelijke media voor langs gekomen is -, dat de subsidie voor het energieloket van Energie Dongen door de gemeente wordt gestopt en dat veel van onze voorstellen, zoals die over verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark, zijn weggestemd. Daar komt nog eens bij dat het CDA en de VPD al €80.000 euro uit het steunfonds reserveerden voor een belastingcompensatie aan alle ondernemers en verenigingen in Dongen. Dit betekent dat Coca Cola en de Jumbo worden gesponsord met geld dat bedoeld is voor onze kwetsbare inwoners. Genoeg redenen om tegen te stemmen dus.

Ook nog goed nieuws..

Was er dan helemaal geen goed nieuws afgelopen donderdag? Gelukkig wel. Met het overgebleven bedrag in het steunfonds kan de gemeente de komende tijd veel kwetsbare inwoners helpen. Daarnaast zijn onze voorstellen over een OV pas voor minima, een boom voor iedere pasgeborene en het regelmatig meten van het veiligheidsgevoel gelukkig wel unaniem aangenomen.