Coalitieakkoord of raadsbreed akkoord?

Beeld: Coalitie 2018-2022 Dongen

Half oktober 2021 hebben alle gemeenteraadsleden een rapportage ontvangen over de stand van zaken van het coalitieakkoord “Bouwen aan Dongen”. Dit akkoord werd door de 3 coalitiepartijen Volkspartij Dongen, de Dongense VVD en de PvdA in mei 2018 gepresenteerd. Het is een document met daarin de belangrijkste doelstellingen voor het beleid voor de bestuursperiode 2018 – 2022: wat wil de coalitie doen en bereiken in die 4 jaar?

Welke doelen zijn al gehaald?

Het is gebruikelijk dat een coalitie, liefst samen met de hele gemeenteraad, halverwege de raadsperiode evalueert hoe het met de doelstellingen uit het akkoord staat. Welke doelen zijn al gehaald? Aan welke doelen wordt nog gewerkt en welke doelen blijken door bepaalde omstandigheden toch niet uitvoerbaar? Wij hadden dit gesprek graag in 2020 in de gemeenteraad gevoerd. Helaas kwam de toenmalige coalitie hier zelf niet mee.

In oktober 2020 hebben we er naar gevraagd

Voor ons reden om daar in oktober 2020 tijdens de rondvraag nog eens naar te vragen. Met als resultaat dat wij de evaluatie dus ongeveer een jaar later alsnog hebben ontvangen. Inmiddels is de PvdA uit de coalitie gestapt en zijn er in maart 2022 al nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het lijkt dan ook niet meer zinvol om in de gemeenteraad het gesprek over het coalitieakkoord met elkaar te voeren.

Welke plannen uiteindelijk zijn uitgevoerd?

Welke plannen uiteindelijk zijn uitgevoerd?
In onze fractie hebben wij dit gesprek wel met elkaar gevoerd. Wij hebben hierbij uiteraard naar de resultaten gekeken, maar ook naar het proces. Hoe belangrijk was dit coalitieakkoord nu precies de afgelopen bestuursperiode? Werden hiermee alle plannen van tevoren dichtgetimmerd? Heeft het invloed gehad op de samenwerking tussen de partijen in de gemeenteraad? En wat vinden inwoners nu eigenlijk van zo’n coalitieakkoord: weten zij wat er in staat en willen ze graag weten welke plannen uiteindelijk zijn uitgevoerd?

Tegenstelling tussen coalitie en oppositie niet in het voordeel van de inwoners

Het antwoord op deze vragen is voor ons belangrijk voor de komende raadsperiode. Wij hopen namelijk dat in de nieuwe gemeenteraad de samenwerking tussen de verschillende partijen verbetert. Wij denken dat een strikte tegenstelling tussen coalitie en oppositie niet in het voordeel is van de inwoners van Dongen.

Steeds vaker een raadsbreed akkoord

Steeds vaker een raadsbreed akkoord
En wij zien bij andere gemeenten dat er steeds vaker voor wordt gekozen om alle partijen te betrekken bij het opstellen van een raadsbreed akkoord. Vaak is dit dan een akkoord op hoofdlijnen, die richting geeft aan het beleid van de gemeente, zonder alle concrete ambities al dicht te timmeren. Zou dit ook een goed idee voor de gemeenteraad in Dongen zijn?