Armoedegeld naar de algemene reserve: onacceptabel!

De gemeente Dongen houdt de laatste jaren geld over voor de bestrijding van armoede. Wel 80.000 euro in 2020, vorig jaar zo’n 60.000 euro. Geld dat op de plank is blijven liggen en niet naar gezinnen toe is gegaan die moeite hebben om rond te komen. Dit terwijl de armoede in Dongen snel toeneemt door hoge prijzen voor boodschappen, energie en benzine.

Toegevoegd aan de algemene reserve

Net zoals vorig jaar, heeft het college ervoor gekozen om het overgebleven geld niet alsnog uit te geven aan armoedebestrijding dit jaar, maar wordt het geld toegevoegd aan de algemene reserve. Zeg maar de spaarpot van de gemeente, waardoor het geld niet meer gereserveerd is voor armoede, maar kan worden uitgegeven aan andere zaken, zoals nieuwe stoeptegels.

Onacceptabel

Teleurstelling in de coalitie Terwijl er gezinnen zijn die dit geld hard kunnen gebruiken! Voor de Ouderenpartij voor Dongen en D66 Dongen is deze keuze dan ook onacceptabel. Wij willen dat dit geld terecht komt bij de inwoners voor wie dit geld bedoeld is, en kunnen ons niet voorstellen dat het geld niet besteed is omdat er geen behoefte aan is. Daarom deden wij tijdens de raadsvergadering van 30 juni samen een dringend verzoek aan de andere partijen in de gemeenteraad om dit geld te reserveren.

Armoedemonitor?

Daarom deden wij tijdens de raadsvergadering van 30 juni samen een dringend verzoek aan de andere partijen in de gemeenteraad om dit geld te reserveren. Tot onze grote teleurstelling werd dit amendement door de coalitiepartijen Volkspartij Dongen en CDA, ondersteund door de VVD, afgewezen. Hun motivatie was dat we moeite hebben met het bereiken van de juiste mensen via ons huidige beleid en de gemeente daarom werkt aan een armoedemonitor. Als deze monitor klaar is, zou pas duidelijk zijn waar de mensen in armoede zich bevinden, hoeveel geld er precies nodig is en waar dit geld het beste aan besteed kan worden.

Meer ondersteuning is nodig!

Dat duurt ons te lang. Een groeiende groep Dongenaren komt steeds moeilijker rond door stijgende kosten voor energie, boodschappen en ander levensonderhoud. De eenmalige energietoeslag die vanuit het Rijk is gekomen, de befaamde 800 euro, is voor velen een druppel op de gloeiende plaat.
Laten we ruimhartiger zijn voor zij die het nodig hebben.

De Dongenaar bereiken die het écht nodig heeft

Daarnaast zien wij ook dat het voor inwoners niet duidelijk is voor welke regelingen je allemaal in aanmerking kunt komen. We moeten zorgen dat wat we hebben, ook terecht komt bij hen die dit het hardst nodig hebben. Dit vraagt om duidelijke en laagdrempelige communicatie van de gemeente. Zo voorkomen we dat mensen vanuit armoede in de schuldhulpverlening terecht komen en helpen wij ze om mee te (blijven) doen aan onze samenleving.

Out-of-the-box denken

Ten slotte moet de gemeente nadenken over andere, meer out-of-the-box toepassingen van deze gelden om de last bij deze doelgroep te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan het inruilen van energie slurpende apparaten voor energiezuinigere varianten, concrete hulp bij verduurzaming doormiddel van een klusploeg of het meer op maat toepassen van de Meedoen-regeling, ook al past dit dan niet altijd binnen de gestelde kaders.

Wachten op de uitkomsten van de armoedemonitor.

Helaas zit er op dit moment niets anders op dan te wachten op de uitkomsten van de armoedemonitor. Maar u kunt erop vertrouwen dat wij gezamenlijk de wethouder blijven uitdagen om buiten de gebaande paden te gaan en met innovatieve ideeën te komen om de zichtbare en onzichtbare armoede in Dongen te bestrijden.
De fracties van de Ouderenpartij voor Dongen en D66 Dongen,