4e Wethouder

De benoeming van mevrouw de Hoon als wethouder stond op de agenda van de voorlaatste raadsvergadering voor het zomerreces. Met haar benoeming telt Dongen nu 4 wethouders.

Niet positief

Daarmee heeft de nieuwe coalitie het aantal wethouders deze bestuursperiode uitgebreid van 3,0 fte naar 3,6 fte, iets waar wij geen voorstander van zijn. En daar staan wij zeker niet alleen in. Niet in de gemeenteraad, maar ook niet in Dongen zelf. Begin mei vroegen wij namelijk op het Looiersplein aan inwoners hoe zij over deze uitbreiding dachten en toen bleek dat de meeste reacties niet positief waren.

€ 284.000

Het voornaamste argument hiervoor is dat uitbreiding van het aantal wethouders behoorlijk wat kosten met zich meebrengt. Zonder alle extra kosten zoals de pensioenvoorziening, reis en verblijfskosten en eventueel wachtgeld, gaat het al over een bedrag van 284.000 euro over 4 jaar. Geld waar we veel nuttige andere dingen van kunnen doen, denk bijvoorbeeld alleen al aan het bestrijden van (energie)armoede.

Verre van overtuigend

Bovendien is het maar de vraag wat een 4e wethouder Dongen precies oplevert, want de onderbouwing die de coalitie voor deze uitbreiding geeft is verre van overtuigend. Zaken als een te hoge werkdruk, te weinig diepgang en kennis en betere zichtbaarheid op straat zijn onderwerpen die de afgelopen 4 jaar helemaal niet in de gemeenteraad aan bod zijn geweest. Bovendien hadden zowel de Volkspartij Dongen als het CDA deze wens tot uitbreiding niet in hun verkiezingsprogramma’s staan.

Open en eerlijk zijn

Wat ons betreft is het dan ook duidelijk dat er alleen voor uitbreiding is gekozen omdat de coalitie deze bestuursperiode uit twee partijen bestaat en 3 wethouders dan erg moeilijk te verdelen zijn.
Wij riepen de huidige coalitiepartijen afgelopen donderdag dan ook op dat als ze echt werk willen maken van een nieuwe bestuurscultuur ze beter niet om zaken heen kunnen draaien, maar gewoon open en eerlijk moeten zijn. Dan zijn mensen het er misschien nog steeds niet mee eens, maar werk je wel aan het vertrouwen in de politiek.

Niet in te stemmen

Kortom, er waren voor ons genoeg redenen om niet in te stemmen met de benoeming. Dit doet overigens niets af aan de individuele kwaliteit van de voorgedragen kandidaat en wij gunnen iedere nieuwe wethouder een kans om zich waar te maken. Maar wij hadden dit graag gezien vanuit een college met drie fulltime wethouders.