Jan Weitering

Jan Weitering - Beeld: Saskia Moerman

In memoriam Jan Weitering

Tot ons verdriet hebben wij vernomen dat Jan Weitering op 8 april 2022 is overleden. We hebben Jan mogen leren kennen als betrokken D66 lid. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe.