Berry van Rosmalen

Beeld: Saskia Moerman

Woont al heel zijn leven met plezier in Dongen. Vanaf zijn pensioengerechtigde eerst als vrijwilliger actief bij SWOD. Later penningmeester van de Epagneul Vereniging Nederland. Hij is een gepassioneerd jachthonden man en neemt deel aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Het jagen zelf laat hij aan anderen over.

Waarom D66?
D66 is voor Berry de meest pragmatische politieke partij. Waar andere partijen diepgewortelde ideeën hebben en aandacht voor bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld: ondernemers, verenigingen, werknemers, ouderen of mensen met een christelijke overtuiging kent D66 een bredere politieke werkelijkheid en heeft daarmee aandacht voor alle inwoners van Dongen.
Landelijk stemde Berry al sinds de jaren tachtig op D66. Toen D66 aangaf in Dongen mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018 was de keuze snel gemaakt. Sinds die tijd is zijn naam op de kieslijst van D66 te vinden. Ook deze periode staat deze vitale 70+er daar. Op eigen verzoek op een bescheiden plaats, omdat hij van mening is dat de voorkeur vooral moet uitgaan naar capabele, jeugdige kandidaten.

Wat wil hij met D66 realiseren?
Een ding waar Berry stellig in is, is de vraag of politiek belangrijk is voor iedereen: “Ja, politiek is belangrijk voor iedere inwoner van Dongen. Of we het nu willen of niet, nagenoeg alles wat in een gemeente gebeurt raakt aan politiek.” Traditioneel gaat het in de politiek over de aloude vraag: ‘Wie krijgt wat, wanneer en hoe?’ De komende jaren zal het volgens Berry vooral moeten gaan over wat we als politiek door willen geven!
Behoud van natuur en milieu, open ruimte, duurzame groei, verdraagzaamheid en gelijkheid, begrip voor elkaar, goed onderwijs, een veilige en gezonde leefomgeving, aandacht voor cultuur en voor diegenen die dat nodig hebben de juiste zorg! Dat moeten we doorgeven en daar wil Berry zich in de komende raadsperiode met D66 sterk voor maken.

  • 71 jaar
  • Dongen