Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 maart 2017

D66 voor het gezin

De samenleving is veranderd. Naast de traditionele gezinnen, waarin ouders tegenwoordig vaker de zorgtaken en kostenwinning evenredig verdelen, zijn er steeds meer gezinnen met twee moeders of twee vaders, of meeroudergezinnen waarin bijvoorbeeld twee wensmoeders samen met een donorvader een kind opvoeden.

Ook kiezen steeds meer stellen ervoor om niet te trouwen en ongehuwd hun leven samen door te brengen. Daarnaast is tevens de realiteit dat steeds meer mensen gaan uit elkaar. Inmiddels eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Dat hoeft niet alleen maar slecht te zijn, soms komen er nieuwe, samengestelde gezinnen uit die samen een hechte familie vormen.

D66 ziet zichzelf daarom als de partij voor álle gezinnen. In ons verkiezingsprogramma is er een aantal speerpunten waarmee we onszelf daarin onderscheiden, waarmee we het moderne gezinsleven centraal stellen. Zo wil D66:

Verlenging van het vaderschapsverlof
D66 wil het vaderschapsverlof verlengen van 5 dagen naar 12 weken tegen 70% van het loon. Dit geldt natuurlijk ook voor mee-moeders en adoptieouders. Dit verlof moet in het half jaar na de geboorte worden opgenomen. In totaal krijgen vaders zo recht op drie maanden betaald vaderschapsverlof. Werkgevers kunnen deze kosten declareren bij de overheid.

Arbeidsparticipatie van jonge ouders stimuleren
D66 wil een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders en deze afhankelijk maken van het inkomen en het aantal kinderen op de opvang. Dus bij meer kinderen, meer toeslag.

Meerouderschap en meeroudergezag
D66 wil dat kinderen ook met drie of vier ouders kunnen opgroeien, en dat de relatie tussen deze derde en vierde ouder met het kind juridisch beschermd is. Daarvoor moet het huidige ouderschap en oudergezag uitgebreid worden van maximaal 2, naar maximaal 4 personen. Recentelijk bracht de Staatscommissie Herijking Ouderschap hier eveneens een positief advies over uit.

(Hoogtechnologisch) draagmoederschap toegankelijker maken
D66 wil dat het kiezen voor een draagmoeder gemakkelijker wordt. De procedures hiervoor zijn in Nederland nu nog lang en duur. Ook moet hoogtechnologisch draagmoederschap toegankelijker gemaakt worden, specifiek voor mannenstellen. Dit wil D66 in combinatie met modernisering van de wetgeving rondom draagmoederschap, waarin nu nog onduidelijk is wat wel het niet mag. D66 wil hierin de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap volgen.

Koppeling erkenning en gezag voor ongehuwde partners
D66 wil dat net als bij gehuwde ouders, ook bij ongehuwde ouders de erkenning en gezag automatisch verbonden zijn. Dus als de partner het kind erkent, hij of zij als vanzelf ook het gezag over het kind krijgt.

VVE voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar
D66 wil dat alle kinderen tussen 2-4 jaar, 16 uur per week naar een vroeg en voorschoolse educatie-voorziening (VVE) kunnen. Op dit moment mag maar een beperkt deel van de peuters naar VEV. De VVE moet goed aansluiten op het basisonderwijs waardoor alle kinderen zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen.

Klassen van maximaal 24 leerlingen
D66 wil een einde maken aan plofklassen van 30 leerlingen of meer. Daarom willen we toe naar klassen van 24 leerlingen gemiddeld per klas. In kleinere klassen kan de leraar ieder kind de aandacht geven die hij of zij verdient. Op de korte termijn verbeteren de prestaties van leerlingen, omdat leraren beter de problemen van individuele leerlingen kunnen helpen oplossen.

4,5 miljard investeren in het onderwijs
D66 wil dat iedereen in Nederland het beste onderwijs krijgt. Met een investering van 4,5 miljard wil D66 kinderen vanaf de start betere kansen bieden en de mogelijkheden tot doorstromen en doorleren vergroten. Ook reserveert D66 geld voor betere scholing van werkenden en werkzoekenden.

Een “premievakantie” voor het pensioen
Mensen kunnen ervoor kiezen in het spitsuur van het leven maximaal 5 jaar geen pensioenpremie af te dragen, om extra draagkracht te hebben. Bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen, waarin ouders tijdelijk minder kunnen werken zonder dat het ten koste van de koopkracht gaat.