D66 pleit voor meer budget startersleningen

De gemeente Capelle biedt starters een steuntje in de rug als zij hun eerste woning gaan kopen in Capelle. Starters kunnen een aanvraag indienen van maximaal €35.000. Het initiatief is nu al een succes want het budget is inmiddels zo goed als op. Dat betekent dat de gemeenteraad moest besluiten om het budget al dan niet aan te vullen.

D66 Capelle is een groot voorstander van het verder aanvullen van het huidige budget. Sterker nog, D66 wil graag dat er meer geld dan oorspronkelijk gevraagd is, wordt vrijgemaakt. Door meer budget vrij te maken, is de kans kleiner dat er starters afgewezen hoeven te worden omdat er geen geld meer is.

Fractievoorzitter Zinho Schelkers: ‘Wij willen graag de positie van starters op de woningmarkt versterken, daar zijn de startersleningen een goed middel voor. We hebben gezien hoe succesvol het nu al is, laten we daarom vooral doorpakken en meer geld vrijmaken. De starters kunnen onze steun goed gebruiken.’

Het raadslid stelde tijdens de commissievergadering voor om het budget ruim te verhogen. Daarop deed de wethouder de toezegging om rond de voorjaarsnota met een voorstel te komen. Aanstaande maandag besluit de gemeenteraad eerst over de eerste verruiming van €750.000 euro voor de startersleningen. Later zal de gemeenteraad zich kunnen buigen over het voorstel van het college om naast de eerste verruiming van €750.000 nog meer geld beschikbaar te stellen.