Voorwoord

Beste Capellenaar,
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Capelle. Een visie op een Capelle voor iedereen. Tot stand gekomen door middel van input van Capelse D66’ers, maatschappelijke instanties, verenigingen en wellicht uzelf als Capellenaar. Daarmee hebben wij ingezet op een programma dat door alle Capellenaren omarmd en gedragen wordt. Een programma dat er niet enkel voor de Capellenaar is, maar vooral ook dankzij de Capellenaar.
 
Natuurlijk is het Sociaal-Liberale gedachtegoed leidend geweest bij het formuleren van deze visie. Onze visie is dan ook een Capelle voor iedereen. Een Capelle waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar iedereen daadwerkelijk fijn kan wonen. Waar we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. 
 
Graag neem ik u mee in de opzet van dit programma. Voordat we in deze visie vooruitkijken, nemen we u in de eerste paragraaf graag mee in wat wij de afgelopen vier jaar hebben bereikt. 
 
Als de onderwijspartij heeft het hoofdstuk onderwijs natuurlijk een prominente plek gekregen in ons programma. Onderwijs is de sleutel naar gelijke kansen voor iedereen van jongs af aan. In hoofdstuk vijf zetten wij dan ook uiteen hoe we gelijke kansen voor iedereen gaan realiseren.
 
De grootste uitdagingen liggen op het gebied van wonen en klimaat. Ook de volgende generaties verdienen een Capelle waar zij daadwerkelijk kunnen wonen en droge voeten houden. In hoofdstuk zes vindt u onze plannen om ervoor te zorgen dat iedereen een passende woning kan vinden door middel van realisatie van meer woningen en ook het bevorderen van een betere doorstroming.  
 
Schone vervoersmiddelen dragen bij aan de uitdagingen op het gebied van klimaat. Maar dat niet alleen, het kunnen ook hele toegankelijke en gezonde alternatieven zijn. Duurzamer vervoeren maar ook alle delen van onze stad goed bereikbaar houden. De manier waarop wij dat willen realiseren leest u terug in hoofdstuk acht.
 
Bij D66 Capelle vinden we dat Capelle hoort te bruisen. Voor een bruisend Capelle is het vereist dat we de cultuursector en de ondernemers samenbrengen en de ruimte geven, en dat cultuur toegankelijk wordt voor iedereen, van jongs af aan. In hoofdstuk 9 leest u al onze plannen terug voor een bruisend Capelle.
 
D66 Capelle beseft dat werk een bron van stabiliteit is. Voor sommige mensen is deze vrijheid en stabiliteit die met een baan komt echter geen realiteit. Daarom wil D66 met stimuleringsprogramma’s mensen die al langere tijd werkloos zijn weer uitzicht geven op een baan. Ook willen we mensen in de bijstand tegemoet komen door hen de mogelijkheid te geven tijdelijk een minimumloon te verdienen. In hoofdstuk 10 nemen we u graag mee in onze plannen voor werken en inkomen.
 
Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Hinder van onnodige regels of onnodig trage besluitvorming moet het ondernemen niet bemoeilijken. Tegelijkertijd zien we dat steeds meer ondernemers en bedrijven zich actief willen inzetten voor maatschappelijke impact. De gemeente moet dan ook een betrouwbare partner zijn voor ondernemers en bedrijven. In hoofdstuk elf vindt u onze plannen voor een Capelle met een sterk ondernemers klimaat en kansen voor verantwoord ondernemen.
 
 
Helaas voelen veel Capellenaren zich niet meer vertegenwoordigt of niet meer gehoord. Daarom zetten wij ons in voor een vernieuwing van onze lokale democratie die meer mogelijkheden biedt aan inwoners om inspraak uit te oefenen. Deze plannen vindt u terug in hoofdstuk twaalf.
 
Jezelf kunnen zijn, begint met een veilig gevoel. In hoofdstuk dertien leest u hoe wij ervoor willen zorgen dat Capelle een veilige plek is voor iedereen, ongeacht geaardheid, afkomst of leeftijd. 
 
Gelijke kansen begint met een goede gezondheid. Laagdrempelige zorg maar ook ondersteuning van mantelzorgers is daarvoor cruciaal. U leest onze plannen in hoofdstuk veertien.
 
Sport en bewegen is cruciaal voor een gezonde levensstijl voor zowel jong als oud. Daarnaast is het een belangrijk wapen in de strijd tegen eenzaamheid. Daarom zetten wij in hoofdstuk vijftien onze plannen uiteen om sport en bewegen te stimuleren en ook toegankelijk te maken voor iedereen. Zo houden we Capelle niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond.
 
De gemeente moet zorgdragen voor transparant en (financieel) verantwoordelijk bestuur. Waarbij de doelstelling is om de lasten zo laag mogelijk te houden voor u. In hoofdstuk 16 vindt u onze plannen daarvoor. 
 
Met democratische groet,
 
Zinho Schelkers