Nieuwspagina

10.07.2024

De kansenkaart in het toetsingskader hoogbouw biedt mogelijkheden voor de woningbouw in Capelle en werd ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd.

08.07.2024

Maandag 8 juli 2024 is in de raadsvergadering de “Uitganspuntennotitie Kerklaan 450” besproken en aangenomen. Onze bijdrage op dit dossier: De ontwikkeling van de Kerklaan 450 kent een lang voortraject waarbij verschillende mogelijkheden verkend zijn en er uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden.  

08.07.2024

Voorzitter, vele mensen hebben afgelopen week onze nieuwe Tweede Kamer en ministers zien opereren. Vele mensen hebben zich afgelopen week ook kapot geschaamd voor wat zich daar voltrok. De mensen die mijn algemene beschouwingen de afgelopen jaren hebben gehoord, weten dat ik het graag bij Capelle houd. Vandaag ga ik breken met die traditie. Dat komt omdat ik mij zorgen maak.

02.07.2024

Om te zorgen voor een goede verbinding tussen de wijken hebben vrijwilligers de Buurtbus Vereniging opgericht. De Buurtbus werkt als een ‘gewone’ bus, maar is kleiner en wordt bestuurd door vrijwilligers.

02.07.2024

Afgelopen maand besprak de gemeenteraad in de commissie BVM (Bestuur, Veiligheid en Middelen) de evaluatie van de WOP’s en weld er gekeken naar het nieuwe convenant. D66 Capelle hecht veel waarde aan de WOP’s en is de vrijwilligers van de WOP’s dan ook zeer dankbaar voor hun inzet.

15.06.2024

Op 6 juni 2024 was het weer tijd voor een democratisch feestje: de verkiezingen voor het Europees Parlement. De uitslag in Capelle aan den IJssel geeft ons gemengde gevoelens. D66 Capelle groeide als een van de weinige partijen in het aantal stemmen.

10.07.2024

De kansenkaart in het toetsingskader hoogbouw biedt mogelijkheden voor de woningbouw in Capelle en werd ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd.

08.07.2024

Maandag 8 juli 2024 is in de raadsvergadering de “Uitganspuntennotitie Kerklaan 450” besproken en aangenomen. Onze bijdrage op dit dossier: De ontwikkeling van de Kerklaan 450 kent een lang voortraject waarbij verschillende mogelijkheden verkend zijn en er uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden.  

08.07.2024

Voorzitter, vele mensen hebben afgelopen week onze nieuwe Tweede Kamer en ministers zien opereren. Vele mensen hebben zich afgelopen week ook kapot geschaamd voor wat zich daar voltrok. De mensen die mijn algemene beschouwingen de afgelopen jaren hebben gehoord, weten dat ik het graag bij Capelle houd. Vandaag ga ik breken met die traditie. Dat komt omdat ik mij zorgen maak.

02.07.2024

Om te zorgen voor een goede verbinding tussen de wijken hebben vrijwilligers de Buurtbus Vereniging opgericht. De Buurtbus werkt als een ‘gewone’ bus, maar is kleiner en wordt bestuurd door vrijwilligers.

02.07.2024

Afgelopen maand besprak de gemeenteraad in de commissie BVM (Bestuur, Veiligheid en Middelen) de evaluatie van de WOP’s en weld er gekeken naar het nieuwe convenant. D66 Capelle hecht veel waarde aan de WOP’s en is de vrijwilligers van de WOP’s dan ook zeer dankbaar voor hun inzet.

15.06.2024

Op 6 juni 2024 was het weer tijd voor een democratisch feestje: de verkiezingen voor het Europees Parlement. De uitslag in Capelle aan den IJssel geeft ons gemengde gevoelens. D66 Capelle groeide als een van de weinige partijen in het aantal stemmen.

04.06.2024

Zondag 2 juni 2024 heeft D66 Capelle een "D66 de straat op..." actie gehouden rondom de Koperwiek. Een ploegje D66-leden, uitgerust met afvalprikkers en vuilniszakken, heeft rondom een groot deel van de Koperwiek en op het Stadsplein gelopen om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

31.05.2024

Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland  sterk aan het dalen is sinds 2020. Daarom heeft D66 Capelle o.a. de volgende vragen gesteld aan de gemeente met daarbij de beantwoording.

30.05.2024

Goed nieuws: Capelle aan den IJssel heeft het Schone Lucht Akkoord getekend. Een mijlpaal want hier hebben de Capelse fracties van D66, PvdA en GroenLinks herhaaldelijk voor gepleit. Het akkoord benadrukt het belang van gezonde lucht voor ons allemaal en richt zich dan ook op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Samen blijven we ons inzetten voor een schonere en gezondere toekomst!

04.06.2024

Zondag 2 juni 2024 heeft D66 Capelle een "D66 de straat op..." actie gehouden rondom de Koperwiek. Een ploegje D66-leden, uitgerust met afvalprikkers en vuilniszakken, heeft rondom een groot deel van de Koperwiek en op het Stadsplein gelopen om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

31.05.2024

Er is een verontrustende trend zichtbaar waarin de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland  sterk aan het dalen is sinds 2020. Daarom heeft D66 Capelle o.a. de volgende vragen gesteld aan de gemeente met daarbij de beantwoording.

30.05.2024

Goed nieuws: Capelle aan den IJssel heeft het Schone Lucht Akkoord getekend. Een mijlpaal want hier hebben de Capelse fracties van D66, PvdA en GroenLinks herhaaldelijk voor gepleit. Het akkoord benadrukt het belang van gezonde lucht voor ons allemaal en richt zich dan ook op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Samen blijven we ons inzetten voor een schonere en gezondere toekomst!

Toont 12 van 29