D66 hoopt nog steeds op woningen op ING Locatie

Het ING-pand is al langer onderwerp van gesprek. Allereerst werd de discussie gevoerd over behoud van het pand. Ook D66 was daar voorstander van. Toen behoud van het pand onhaalbaar bleek heeft de gemeenteraad verschillende opties besproken. De ontwikkelaar HIG wilde er graag woningen bouwen, maar doordat het nemen van een besluit uitgesteld werd, lijkt HIG nu te kiezen voor zorgunits. De D66 fractie is teleurgesteld over het verloop en het resultaat.

D66 was voorstander van behoud van het pand, echter de gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om sloop tegen te gaan. Nadat duidelijk werd dat behoud van het pand door middel van transformatie naar woningen niet mogelijk was, wilde onder andere D66 graag dat er na sloop nieuwe woningen zouden komen. Ook de ontwikkelaar wilde dat graag. Om de woningen te realiseren was wel toestemming van de gemeenteraad nodig. De raadscommissie was verdeeld over de bouw van een woontoren. Uiteindelijk werd besloten om het besluit uit te stellen tot na het vaststellen van de centrumvisie. De ontwikkelaar lijkt verdere uitstel niet af te willen wachten en geeft aan dat er nu voor zorgunits gekozen gaat worden.

D66 raadslid Lisette Feuth zegt daarover: ‘Het is jammer dat woningbouw nu verder uit zicht is. We hebben een woningcrisis en midden in het centrum is een toplocatie om te wonen. We koesteren nog een klein beetje hoop dat de woningen er alsnog komen, maar het wordt wel lastig.’

De D66 fractie zag graag een ranke toren met woningen gebouwd worden. Zodoende zou de overlast voor de omwonenden het minst zijn en helpen we Capellenaren die een woning zoeken aan een woning op een toplocatie. D66 koestert hoop dat woningbouw toch nog mogelijk gaat zijn.