Verslag Raadsvergadering 19 december 2022

Afgelopen raadsvergadering was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Hier lees je ons korte verslag van de raadsvergadering. Let op, dit is geen neutraal gemeentelijk verslag, maar een verslag met toch een beetje D66 kleur.

Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023

Op dit onderwerp hield Jasper zijn maidenspeech. En wat voor een! Het was een hele mooie maidenspeech, die je hier (hyperlink) kan terugluisteren. Maar goed, terug naar het onderwerp. Veel Capellenaren hebben het zwaar in deze tijd. De gemeente kan natuurlijk niet alle zorgen wegnemen, maar wel ondersteunen. Wij zijn dan ook blij om te zien dat we de nodige maatregelen nemen of gaan nemen. Denk daarbij aan boodschappenbonnen, ontbijt en lunch op scholen en koffie en soep op publieke locaties. Dat is natuurlijk niet genoeg. Daarom is er ook ruimte om urgente aanvullende maatregelen te nemen.

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023

Met deze nieuwe verordening wordt de vermogensgrens om in aanmerking te komen voor kwijtschelding verhoogd. Hierdoor kunnen meer Capellenaren aanspraak maken op kwijtschelding en dat is in deze lastige tijd geen overbodige luxe. Onze fractie heeft zich hard gemaakt om de verhoging van de kwijtschelding ook te laten gelden in het jaar 2022. Helaas kregen wij hiervoor geen meerderheid in de gemeenteraad. Een deel van de gemeenteraad wilde dit niet met terugwerkende kracht invoeren. 

Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordening 2023

Laten we met het goede nieuws beginnen: er komt wederom geen lastenverzwaring. Dat is juist in deze lastige tijd erg fijn. 
 
De VVD kwam met een voorstel om de gevolgen van de toepassing van het solidariteitsbeginsel met betrekking tot de afvalstoffen en rioolheffingen dit keer anders te dekken. Dat klinkt heel ingewikkeld, dus dat leggen we graag wat simpeler uit.
 
Met deze heffingen passen wij het solidariteitsbeginsel toe. Dat wil zeggen dat een deel van de Capellenaren een kwijtschelding van deze belastingen krijgen. Dat geld dat alsnog opgebracht moet worden, wordt opgehaald bij de overige Capellenaren. Zo dragen de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Als sociaalliberalen vinden wij dat natuurlijk belangrijk. Tegelijkertijd heeft de gemeente een hoog exploitatieoverschot, of in normaal Nederlands: we houden veel niet-structureel geld over. Dat geld kunnen wij gebruiken om de kwijtschelding te dekken. Dat vinden wij, na een aantal aanpassingen van onze kant, dit jaar (eenmalig) een goed voorstel, juist in deze tijd van crisis. Daarom hebben wij dit amendement ondersteund.

Najaarsnota 2022

Bij de najaarsnota constateerden wij een groot exploitatieoverschot, dit komt onder andere omdat een hoop projecten worden doorgeschoven. Dat is gezien het tekort aan personeel en de gevolgen van Corona niet heel gek. Een overschot klinkt enerzijds positief, anderzijds bepleiten wij dat het niet aan de gemeente is om geld op te potten. Het geld moet ten goede komen van de Capellenaar en wij blijven dit dan ook scherp volgen.