We komen uit een tijd van grote onzekerheid. Nu we langzaam deze crisis achter ons laten, ligt er veel werk voor ons. Om iedereen optimale kansen te bieden voor een mooie toekomst. Om iedereen een passende woning te bieden. Om de dorpen levendig te houden, met behoud van voorzieningen. Om onze leefomgeving groener in te richten. D66 wil werk maken van jouw toekomst in Bunnik, Odijk of Werkhoven. Vanaf 2022 als eigen fractie in de gemeenteraad, om onze idealen te verwezenlijken.