• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Maximaal 5.000 woningen bouwen en ruimte voor bedrijfslocaties

Beeld: Onno James

Bunnik heeft een groot aanbod aan eengezinswoningen. Maar voor jongeren en ouderen zijn er nauwelijks geschikte woningen. Jongeren vertrekken uit Bunnik, en ouderen wonen te lang in een niet-passende woning. Dat leidt tot vergrijzing en gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente.

Daarnaast is er een enorm tekort aan betaalbare woningen in de regio Utrecht. Koophuizen zijn daardoor ongelooflijk duur en de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn veel te lang. D66 wil daarom tot 2040 maximaal 5.000 betaalbare woningen bouwen in Bunnik, vooral voor jongeren en ouderen.

D66 wil ruimte maken voor nieuwe, groen ingerichte bedrijfslocaties.

Gevarieerd bouwen zorgt er voor dat voorzieningen in stand kunnen blijven en de dorpen leefbaar blijven.

Wij willen tot 2040 maximaal 5.000 huizen extra in de gemeente, met name voor starters en ouderen.

D66 wil in Bunnik meer betaalbare woningen bouwen. In de gemeente staan veel eengezinswoningen, maar weinig starterswoningen of gelijkvloerse woningen. Woningbouw is goed voor de leefbaarheid en versterkt het groen.

D66 wil ruimte maken voor nieuwe, groen ingerichte bedrijfslocaties.

Gevarieerd bouwen zorgt er voor dat voorzieningen in stand kunnen blijven en de dorpen leefbaar blijven.

Wij willen tot 2040 maximaal 5.000 huizen extra in de gemeente, met name voor starters en ouderen.

D66 wil in Bunnik meer betaalbare woningen bouwen. In de gemeente staan veel eengezinswoningen, maar weinig starterswoningen of gelijkvloerse woningen. Woningbouw is goed voor de leefbaarheid en versterkt het groen.

Toont 4 van 4