• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Optimale kansen voor iedereen

Beeld: Kersentuin Bunnik

D66 streeft naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, gender, seksuele oriëntatie of beperking.

D66 wil een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar, waarbij kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en eventueel middelbare school worden gecombineerd. Het doel is om deze kindvoorzieningen beter op elkaar aan te sluiten en de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te verbeteren.

Onderwijs is heel belangrijk voor een goede start, en om een betekenisvol leven te kunnen leiden.

D66 wil duurzame en gezonde schoolgebouwen, in dienst van het onderwijs.

D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de ruggengraat van de samenleving en motor van persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Ook is de school een belangrijke oefenplek voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.

Onderwijs is heel belangrijk voor een goede start, en om een betekenisvol leven te kunnen leiden.

D66 wil duurzame en gezonde schoolgebouwen, in dienst van het onderwijs.

D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de ruggengraat van de samenleving en motor van persoonlijke ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Ook is de school een belangrijke oefenplek voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.

Toont 4 van 4