Een goede start met onderwijs

Onderwijs is heel belangrijk voor een goede start, en om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Onderwijs is de start van zelfontplooiing en meedoen aan de samenleving.

Voorschool

De voorschool moet voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar toegankelijk zijn, zodat kinderen samen leren en spelen. De gemeente focust gemeentelijke subsidie op de kinderen die de voorschool nodig hebben om voorbereid aan de basisschool te beginnen.

D66 wil dat peuterspeelzaal en voorschool één voorziening blijven, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontmoeten en elkaar (blijven) ontmoeten.

Bibliotheek

De bibliotheek moet toegankelijk zijn en blijven voor alle bewoners. De bibliotheek is een plek om een leven lang te leren: boeken lenen, digitale vaardigheden bij ouderen verbeteren en elkaar ontmoeten.

Omscholen

D66 wil een regionaal omscholingsfonds, zodat iedereen aan het werk kan in sectoren waar vraag is naar nieuwe medewerkers.