• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Gezondheid en leefbaarheid

Beeld: Onno James

Een gezond start voor kinderen is heel belangrijk. Daarnaast willen we allemaal gezond oud worden. Hoe richten we onze gemeente in, zodat alle bewoners gezond samenleven? Dat is de uitdaging die D66 wil aangaan!

De leefbaarheid van onze dorpen staat onder druk. De vergrijzing neemt toe, en jongeren kunnen in onze dorpen geen betaalbare woning vinden. Daardoor komen de voorzieningen onder druk. Dat moet anders! D66 wil meer betaalbare woningen met een grotere diversiteit in woningtypen, mét behoud van waardevolle voorzieningen voor jong en oud.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.

Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven.

D66 wil dat kinderen een goede start krijgen, en je gezond oud wordt. Voorkomen is beter dan genezen, maar dat lukt niet altijd. Dan moet de gemeente voor je klaar staan.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.

Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven.

D66 wil dat kinderen een goede start krijgen, en je gezond oud wordt. Voorkomen is beter dan genezen, maar dat lukt niet altijd. Dan moet de gemeente voor je klaar staan.

Toont 4 van 4