• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij

Beeld: Twixx

D66 wil dat je veilig bent in Bunnik, Odijk en Werkhoven, zodat je écht vrij kan zijn. Dat betekent dat je jezelf moet kunnen zijn.

Daarnaast is ondermijning een belangrijk thema. Weerbaarheid tegen ondermijning is belangrijk: zo voorkomen we problemen.

De verkeersveiligheid is voor veel inwoners van onze dorpen belangrijk. Hoe zorgen we dat kinderen veilig en zelfstandig kunnen spelen en bewegen in Bunnik, Odijk en Werkhoven? D66 wil zich inzetten voor een veilige verkeerssituatie in de dorpen, voor jong en oud!

D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente.

D66 wil dat je veilig bent in Bunnik, Odijk en Werkhoven, zodat je écht vrij kan zijn. De gemeente moet meer inzetten op het voorkomen van ondermijning. Daarnaast willen we dat je jezelf kan zijn in Bunnik.

D66 wil inzetten op meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Met veilige voetpaden en goede fietsverbindingen. Ook het openbaar vervoer willen we verbeteren: iedere 10 minuten een sprinter. We willen de N229 om Odijk-West heenleggen, zodat het verkeer in het dorp rustiger wordt.

D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente.

D66 wil dat je veilig bent in Bunnik, Odijk en Werkhoven, zodat je écht vrij kan zijn. De gemeente moet meer inzetten op het voorkomen van ondermijning. Daarnaast willen we dat je jezelf kan zijn in Bunnik.

D66 wil inzetten op meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Met veilige voetpaden en goede fietsverbindingen. Ook het openbaar vervoer willen we verbeteren: iedere 10 minuten een sprinter. We willen de N229 om Odijk-West heenleggen, zodat het verkeer in het dorp rustiger wordt.

Toont 5 van 5