Ondermijning

Een belangrijke ontwikkeling in de criminaliteit is ondermijning. Weerbaarheid daartegen is belangrijk: zo voorkomen we problemen. Dat betekent dat bewoners, ambtenaren en politiek zich bewust zijn van de aanwezige risico’s om ongewild onderdeel te worden van een crimineel systeem, en weten wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen.

Bij het tegengaan van (jeugd)criminaliteit is preventie de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het investeren in jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven.h

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.