Dit zijn onze standpunten

Beeld: D66

Het is tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruit kijkt naar morgen.

Wat voor gemeente willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.