• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Gemeentelijke organisatie en financiën

Vrij zijn is belangrijk: je leven kunnen inrichten zoals jij dat wil. Tegelijkertijd hebben we allemaal de gemeente nodig: voor een paspoort, voor het onderhoud van de straat, of omdat je aan het werk wil. D66 wil daarom een betrouwbare gemeente, die zijn taken goed kan uitvoeren.

Tegelijkertijd willen we de belastingen voor bewoners zo laag mogelijk houden. We verhogen niet lichtzinnig de lokale belastingen en heffingen, tenzij dat een belangrijk doel dient.

D66 wil met de gemeenteraad onderzoeken hoe de gemeentelijke organisatie er op lange termijn uit moet zien om haar bewoners het beste te kunnen helpen.

We strijden voor gelijke kansen voor iedereen en willen dat je altijd mee kan doen, ongeacht je inkomen.

D66 is warm voorstander van beschut werk. Lukt dat (nog) niet, dan is betekenisvolle dagbesteding belangrijk.

D66 wil met de gemeenteraad onderzoeken hoe de gemeentelijke organisatie er op lange termijn uit moet zien om haar bewoners het beste te kunnen helpen.

We strijden voor gelijke kansen voor iedereen en willen dat je altijd mee kan doen, ongeacht je inkomen.

D66 is warm voorstander van beschut werk. Lukt dat (nog) niet, dan is betekenisvolle dagbesteding belangrijk.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.

Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven.

D66 vindt het vergroten van de biodiversiteit belangrijk. Dat is goed voor mens en natuur.

Onderwijs is heel belangrijk voor een goede start, en om een betekenisvol leven te kunnen leiden.

D66 wil duurzame en gezonde schoolgebouwen, in dienst van het onderwijs.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.

Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven.

D66 vindt het vergroten van de biodiversiteit belangrijk. Dat is goed voor mens en natuur.

Onderwijs is heel belangrijk voor een goede start, en om een betekenisvol leven te kunnen leiden.

D66 wil duurzame en gezonde schoolgebouwen, in dienst van het onderwijs.