Ouderen

Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven. De komende jaren groeit het aandeel 65-plussers in de gemeente. In Bunnik ervaren veel mensen hun gezondheid als goed. Ook staan mensen graag voor elkaar klaar en zetten ze zich graag in voor hun eigen leefomgeving.

Deze betrokkenheid biedt kansen. Dat blijkt ook uit initiatieven zoals de Zomerschool, de Huiskamer van Odijk, de activiteiten van de ouderenorganisaties in alle dorpen, Automaatje en het aanbod van IDEA. D66 wil dat de gemeente goed samen blijft werken met deze organisaties en initiatieven van bewoners omarmt.

Voor ouderen

  • Een gevarieerd aanbod van hulp en activiteiten in ieder dorp. Een aanbod waarmee ouderen en mensen met een beperking kunnen blijven meedoen en waaraan ouderen die een helpende hand kunnen en willen bieden plezier en zingeving beleven.
  • Ouderen moeten in Bunnik veilig kunnen fietsen, oversteken, winkelen en wandelen, met en zonder hulpmiddel.
  • Ouderen moeten het ‘Centrum voor Elkaar’ weten te vinden. De gemeente kan daarbij helpen. Voor passende hulp en ondersteuning willen dat het ‘Centrum voor Elkaar’ en de zorg- en hulpverleners slim samenwerken.

Mantelzorg

  • Mantelzorgers zijn op tijd in beeld en geven we passende ondersteuning.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.