• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Groene dorpen en duurzame energie

Beeld: Onno James

We willen allemaal wonen in een groene en gezonde omgeving. D66 wil in de gemeente Bunnik structureel stappen zetten richting groenere en klimaatadaptieve straten. Bovendien willen we de parken en groene plekken in de dorpen versterken.

Tegelijkertijd staat de wereld in brand: de klimaatcrisis vraagt om rigoureuze maatregelen. D66 wil dat Odijk, Bunnik en Werkhoven groener, duurzamer en klimaatadaptiever worden ingericht. Ook willen we dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

D66 vindt het vergroten van de biodiversiteit belangrijk. Dat is goed voor mens en natuur.

We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze eigen gezondheid. D66 wil de dorpskernen verder vergroenen.

Onze leefomgeving moet bestand zijn tegen meer droogte, hitte en wateroverlast.

We willen impact bereiken door in te zetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven.

D66 vindt het vergroten van de biodiversiteit belangrijk. Dat is goed voor mens en natuur.

We hebben schone, groene ruimte nodig voor onze eigen gezondheid. D66 wil de dorpskernen verder vergroenen.

Onze leefomgeving moet bestand zijn tegen meer droogte, hitte en wateroverlast.

We willen impact bereiken door in te zetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven.

D66 wil dat Odijk, Bunnik en Werkhoven groener, duurzamer en klimaatadaptiever worden ingericht. Ook wil D66 dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

D66 wil dat Odijk, Bunnik en Werkhoven groener, duurzamer en klimaatadaptiever worden ingericht. Ook wil D66 dat de gemeente zich maximaal inspant voor minder energieverbruik en meer duurzame energieopwekking.

Toont 7 van 7