Energie opwekken: zonne-energie, nu geen windmolens

Klein zonneveld, weggewerkt met groen

Beeld: Gemeente Bunnik

D66 is voorstander van het opwekken van duurzame energie in de gemeente Bunnik. Dat is nodig om een klimaatneutrale gemeente te worden. D66 kijkt naar wat nu haalbaar en effectief is. In onze gemeente is dat zonne-energie op zo veel mogelijk daken, maar bijvoorbeeld ook zonnelinten langs het spoor of de snelwegen, op parkeerterreinen en bij fruitteelt. Of andere innovatieve vormen van energieopwekking, zoals op gevels en in dakpannen.

Bunnik en Odijk liggen langs de A12. Waar een snelweg vaak een logische plek is voor windmolens, is dat in onze gemeente niet. We spreken ons uit tegen windmolens aan de rand van onze dorpen. D66 wil dat de gemeente heldere kaders opstelt, zorgvuldige kaders gebaseerd op internationale normen voor een minimale afstand tot woningen, geluidsoverlast, slagschaduw, het beschermen van natuur, landschap en ons werelderfgoed. Windmolens hebben in onze regio minder opbrengst dan op zee of aan de kust.

Bovendien is recent bekend geworden dat het elektriciteitsnetwerk in Midden-Nederland de komende jaren geen energie van grote windturbines kan verwerken. Uitbreiding van deze capaciteit kost tijd. Daarnaast is het draagvlak voor de plaatsing van grote windmolens beperkt. We zien om deze redenen in deze raadsperiode daarom geen ruimte voor windmolens in de gemeente Bunnik.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.