Klimaatadaptatie

Allemaal doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan, en toch zullen we in de nabije toekomst te maken krijgen met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Onze leefomgeving dient bestand te zijn tegen klimaatverandering.

De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor een klimaatadaptieve openbare ruimte. In nieuwe wijken is dit een eis. In bestaande wijken sluiten we aan bij logische momenten om de openbare ruimte aan te pakken, bijvoorbeeld als al vervanging van de straatinrichting gepland staat. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in de Engboogert en de Oranjebuurt.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.