Cultureel erfgoed

Bird's eye van Fort Vechten

Beeld: Utrecht Region

Sinds 2021 zijn de Neder-Germaanse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie UNESCO Werelderfgoed. Daarmee heeft de gemeente Bunnik maar liefst 2 UNESCO Wereldefgoederen binnen zijn grenzen. Uniek! D66 wil het erfgoed toegankelijk maken, kansen benutten, maar het erfgoed ook beschermen voor toekomstige generaties.

Erfgoed beschermen

Ons erfgoed verdient onze bescherming. Zo houden we het erfgoed beschikbaar voor toekomstige generaties en blijven de verhalen over onze geschiedenis in leven.

Daarnaast willen we rekening houden met archeologische opgravingen bij nieuwbouwwijken, zodat het erfgoed zichtbaar wordt voor toekomstige bewoners en behouden blijft voor de toekomst. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Kersenweide Kersenweide, waar de archeologische vindplaatsen herkenbaar onderdeel uit gaan maken van de wijk.

D66 wil de woningbouwopgave aangrijpen om het landschap te versterken, inclusief het cultureel erfgoed. Woningbouw biedt immers financiële ruimte om het landschap en erfgoed te beschermen. Zo behouden we ons erfgoed, en herstellen we het.

Kansen van erfgoed benutten

Cultureel erfgoed biedt ook kansen voor meer culturele en recreatieve bezoekers. Het toerisme is goed voor ondernemers in het buitengebied en de dorpscentra. D66 wil dat de gemeente samen met partners zoals de gemeente Utrecht (eigenaar Amelisweerd), Staatsbosheer (eigenaar Forten) en de Provincie Utrecht (verantwoordelijk voor het landschap en landbouw) optrekt om het landschap en het cultureel erfgoed toegankelijker te maken voor bewoners en toeristen. Zo kunnen we allemaal meer van ons unieke erfgoed en landschap genieten, én bieden we ondernemers kansen om hun bedrijven verder te ontwikkelen.

Monumenten

Naast deze grote (wereld)erfgoederen, zijn er in de gemeente ook vele gemeentelijke en rijksmonumenten te vinden. D66 vindt het belangrijk dat de geschiedenis en het erfgoed van Bunnik onder de aandacht van onze inwoners worden gebracht. Daarom vinden we initiatieven zoals Open Monumentendag en Dorpscanon Krommerijn waardevol.