Gezonde en energieneutrale schoolgebouwen

D66 wil gezonde schoolgebouwen. Een schoolgebouw moet in dienst staan van kwalitatief goed onderwijs, aansluiten bij de onderwijsvisie en ruimte bieden aan inclusief onderwijs.

Eén gebouw voor onderwijs, zorg en kinderopvang

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om leerlingen met specifieke zorg goed te kunnen ondersteunen. En dat er ruimte is voor andere zorgverleners zoals jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk.

D66 wil een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar, waarbij kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en eventueel middelbare school worden gecombineerd. Het doel is om deze kindvoorzieningen beter op elkaar aan te sluiten en de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te verbeteren. Een logische plek is de nieuwbouwwijk Kersenweide bij Odijk, omdat we daar in één keer de samenwerking kunnen opzetten en de huisvesting kunnen realiseren.

Energieneutrale schoolgebouwen

Daarnaast zijn we voorstander van energieneutrale schoolgebouwen en klimaatadaptieve en groene schoolpleinen. Het schoolplein wordt een verlengstuk van het klaslokaal. Een groen schoolplein stimuleert kinderen om te bewegen en te ontdekken. Een groen schoolplein laat bovendien kinderen de natuur ervaren.