Regenboog Stembusakkoord

Regenboog Stembusakkoord

Beeld: COC Midden-Nederland

D66 Bunnik heeft op 19 februari 2022 het Regenboog Stembusakkoord gesloten met COC Midden-Nederland. D66 wil zich inzetten voor meer inclusie en overal jezelf kunnen zijn. Hieronder vind je de inhoud van het stembusakkoord.

Inleiding

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

De ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te voeren.

Inclusief beleid voeren

De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTIQ+. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTIQ+ emancipatie met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie en/of actieprogramma. Eindverantwoordelijkheid over de uitvoering hiervan en de bijbehorende financiële middelen ligt bij een coördinerend wethouder en verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTIQ+ inwoners en -belangenorganisaties bij het tot stand komen van het beleid. De gemeente stimuleert activiteiten, ondersteunt LHBTIQ+ organisaties en neemt de situatie van LHBTIQ+ inwoners mee in gemeentelijke monitors. Zowel als dienstverlener en als werkgever heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en sluit in haar werkwijze niemand uit.

Veiligheid bevorderen

De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTIQ+. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de expertise voor de aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid van LHBTIQ+ en legt verantwoording af over geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+.

Veilig schoolklimaat creëren

De gemeente zet zich actief in voor een onderwijsomgeving waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen. De gemeente zorgt dat basis- en middelbare scholen hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen nakomen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun en begeleiding aan om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken.

Iedereen telt mee

De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ groepen uit diverse contexten zich veilig en prettig voelen, zoals bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen, vluchtelingen, jongeren, ouderen, transgenderpersonen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. De gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor intersectionaliteit en zorgt voor het faciliteren van voldoende safe spaces voor LHBTIQ+ personen.

Zichtbaarheid bevorderen

Een belangrijke stap naar acceptatie is zichtbaarheid. De gemeente zorgt voor een gender inclusieve omgeving. De gemeente bevordert zichtbaarheid en inclusie in al haar communicatie en uitingen, zoals de website en op het gemeenteloket. Ook bevordert de gemeente de zichtbaarheid en inclusie in het ondersteunen van LHBTIQ+ evenementen, zoals Coming Out Dag. Daarnaast handelt de gemeente proactief als het gaat om het hijsen van de Regenboog/Pride vlag, op belangrijke dagen zoals IDAHOBIT en Coming Out Day. Ook denkt de gemeente na over het inzetten van een LHBTIQ+ kalender, met daarop belangrijke dagen vanuit de gemeenschap, zoals transgender remembrance day en de visibility days van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen.