Veilig op weg naar een bereikbaar Bunnik

Beeld: D66


Elke dag gaan we op pad: van huis naar school, werk of sportclub. Bunnik is goed bereikbaar via de snelweg en met het spoor. D66 wil inzetten op het verbeteren van de fietsroutes, zodat fietsen aantrekkelijker wordt dan auto rijden. Dat is gezond en duurzaam.

Betere fiets- en voetgangersverbindingen

D66 investeert in betere en veiligere infrastructuur en fietsvoorzieningen. Dat is belangrijk om mensen uit de auto te krijgen, op de fiets. Doorfietsroutes worden aangelegd, drukke fietsroutes worden verbreed, waar nodig worden goede wandelpaden aangelegd, en ontbrekende verbindingen worden gerealiseerd. Ook de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt vergroot. D66 investeert in fiets- en voetgangersvoorzieningen in de meest brede zin van het woord, zoals fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, en veilige oversteken voor voetgangers.

Verleggen van de N229

De N229 ligt nu nog naast Odijk, maar snijdt straks de nieuwe wijk Kersenweide af van de rest van Odijk. We willen daarom de N229 verleggen en het verkeer omleiden via de Limesbaan, met een aansluiting op de snelweg in beide richtingen. De doorgaande weg tussen Bunnik en Odijk wordt dan rustiger, groener en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Dat vergroot de leefbaarheid van Odijk en Bunnik. Ook voor Houten, Werkhoven, Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede is de verlegging belangrijk voor een goede bereikbaarheid.

Beter openbaar vervoer

We willen het openbaar vervoer in de gemeente verbeteren. Door de coronacrisis zijn de buslijnen versoberd. Dat moet worden teruggedraaid. Daarnaast willen we dat de sprinter trein richting Utrecht en richting Driebergen-Zeist elke 10 minuten gaat rijden. Daarvoor is spoorverdubbeling nodig. Zo kom je sneller op je bestemming. Station Bunnik kan verder worden ontwikkeld tot een hubfunctie, waar je kan overstappen naar de fiets, trein, bus en (deel)auto.

Verkeersveiligheid verbeteren

D66 wil dat bewoners van onze gemeenten zich veilig voelen in het verkeer in de gemeente. Daarom gaan we bij het bouwen van nieuwe wijken uit van de fietsers en voetgangers. Omdat zij het meest kwetsbaar zijn in het verkeer staat hun veiligheid voorop. Als mensen fietsen en lopen is dat daarnaast goed voor ons milieu en gezondheid. Auto’s weren we uit woonstraten.

Algemeen

  • D66 wil dat mensen vaker kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De vanzelfsprekendheid om met de auto te reizen willen we doorbreken, door het openbaar vervoer te verbeteren en goede fiets- en looproutes aan te leggen.
  • D66 wil bij het ontwerpen van straten en wijken een prioritering in verkeersdeelnemers aanbrengen: eerst voetgangers (en rollatorgebruikers), dan fietsers (en scootmobiels), dan openbaar vervoer en dan pas auto’s. Dat leidt tot aantrekkelijke loop- en fietsroutes, en zo stimuleren we bewoners en bezoekers om te lopen, fietsen of te reizen met het openbaar vervoer. Fietsen en lopen is gezond, maar levert ook een gezonde lucht op.

Fietsers en voetgangers

  • D66 wil de fietsroutes tussen Bunnik-Houten, Odijk-Houten en Werkhoven-Houten veiliger maken. Daardoor worden de fietsroutes aantrekkelijker, en verleiden we mensen om de fiets te pakken.
  • D66 is voorstander van de aanleg van een veilige doorfietsroute van Veenendaal naar Utrecht Science Park. Een route via de Provincialeweg en het Eikenpad moet wat D66 betreft in goed overleg met de omwonenden worden ingepast.
  • We willen tussen Zeist en Bunnik een looproute aanleggen, zodat er meer ruimte ontstaat voor recreatie. Zo kan iedereen genieten van de natuur. In de omgeving van Kersenweide en Werkhoven willen we nieuwe klompenpaden en ommetjes aanleggen.

Openbaar vervoer

  • De bussen moeten weer net zo vaak gaan rijden als voor de coronacrisis, liefst nog vaker. Zeist moet weer goed bereikbaar worden met de bus.
  • Voor een bereikbaar Bunnik wil D66 dat de gemeente lobbyt voor sprinter treinen naar Utrecht en Zeist die elke 10 minuten rijden.

Autoverkeer

  • We willen de N229 verleggen, om de nieuwbouwwijk Kersenweide heen. De N229 sluit dan aan op de N421 (Limesbaan). Daarvoor willen we een op- en afrit op de A12 in beide richtingen (nu nog één richting). Hierdoor wordt de weg tussen Bunnik en Odijk rustiger, en kan de N229 een groene weg voor fietsers en de bus  worden.
  • D66 wil inzetten op een veilige woonomgeving. In nieuwe wijken bouwen we voor de voetganger en fietser, daarna pas voor de auto.
  • De snelheid van de provinciale wegen langs de dorpen moet naar maximaal 50 kilometer per uur. Dat zorgt voor minder overlast en is veiliger.