Jezelf kunnen zijn in Bunnik, Odijk en Werkhoven

D66 vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente. Ongeacht zijn of haar afkomst, uiterlijk, geloof, seksuele gerichtheid, beperking of aandoening. In onze gemeente is er ruimte voor LHBTI+-personen en bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit. Wij bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen.

In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, religieuze haat is in onze gemeente geen plaats.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.