Woningen bouwen draagt bij aan de leefbaarheid

In Bunnik staan veel eengezinswoningen. Dat maakt wonen in Bunnik aantrekkelijk, maar ook eenzijdig. Daardoor is de bevolking van Bunnik weinig divers. Op lange termijn is dat niet goed. Gevarieerd bouwen draagt bij aan diverse, levendige en vitale dorpen. D66 wil gemengde wijken met appartementen, kleinere starterswoningen, eengezinswoningen en gelijkvloerse woningen voor senioren. Zo is er plek voor iedereen in Bunnik, Odijk en Werkhoven en kunnen voorzieningen op peil blijven.
 
Voorzieningen – zoals scholen, kinderopvang, sport, speel- en wandelgroen, winkels en horeca – zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk. De gemeente moet daarom bij nieuwbouwwijken voldoende ruimte inplannen voor deze voorzieningen. D66 wil speciale aandacht voor voorzieningen voor jong en oud, zoals ontmoetingsplekken en meer sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte. Voorzieningen worden bij voorkeur gehuisvest in de dorpscentra, zodat die levendig blijven. Door de afname van de vraag naar winkelruimte in de bestaande wijken, is hier ruimte voor.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.