Gezond samenleven in Bunnik

Je eigen gezondheid en welzijn en die van de mensen om je heen is belangrijk. D66 wil inzetten op een gezond leven. Als kind, als jongere, of als de drukte van je gezin zwaar op je weegt. Maar ook als je de in de herfst van je leven bent. Een gezond leven betekent niet alleen goede hulp als je ziek bent: net zo belangrijk is het het voorkomen van fysieke, mentale en sociale problemen.

Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen

Iedereen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, het beste uit het leven kunnen halen en kunnen meedoen in de maatschappij. Gezondheid draagt bij aan de kwaliteit van leven. Dat geldt voor de gehele levenscyclus, van jong tot oud.

Jeugd heeft de toekomst

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Het consultatiebureau, ‘Centrum voor Elkaar’, de voorschool: allemaal voorzieningen die bijdragen aan de beste start voor het kind.

Daar hoort een toegankelijk en gevarieerd aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren bij. Ook makkelijk bereikbare en uitdagende plekken om veilig buiten te spelen. Het beweeglint in Bunnik is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast zien we ruimte voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets-speelplek (pumptrack), een padelbaan, maar ook aan een natuurspeelplek.

Voorkomen is beter dan genezen

Een gezonde leefstijl, een veilige omgeving om op te groeien en mentale weerbaarheid kunnen veel fysieke en mentale problemen voorkomen. Van preventie kan en mag niet alles verwacht worden. Het voorkomt niet altijd problemen en dan is goede jeugdzorg nodig. Het beroep daarop neemt al jaren alleen maar toe. D66 vindt dat goed omschreven moet worden wat onder jeugdzorg valt. D66 wil voorkomen dat elke hobbel in de ontwikkeling van een kind meteen als groot probleem wordt gezien. We staan ouders bij, en vallen ze niet af door onnodige medische trajecten.

Ouder worden

We worden allemaal ouder. Gezond ouder worden is belangrijk voor een betekenisvol, leuk leven. De komende jaren groeit het aandeel 65-plussers in de gemeente. In Bunnik ervaren veel mensen hun gezondheid als goed. Ook staan mensen graag voor elkaar klaar en zetten ze zich graag in voor hun eigen leefomgeving . Deze betrokkenheid biedt kansen. Dat blijkt ook uit initiatieven zoals de Zomerschool, de Huiskamer van Odijk, de activiteiten van de ouderenorganisaties in alle dorpen, Automaatje en het aanbod van IDEA. D66 wil dat de gemeente goed samen blijft werken met deze organisaties en initiatieven van bewoners omarmt.

Passende zorg als het nodig is

Genezen is goed, maar voorkomen is beter. Maar dat is niet altijd realistisch. Dus is er ook voldoende beschikbare ondersteuning en basiszorg nodig, met daarnaast altijd ruimte voor maatwerk, zowel voor mensen die zorg nodig hebben als voor hun mantelzorgers. Slim samenwerken vanuit het ‘Centrum voor Elkaar’ met verschillende maatschappelijke organisaties (zoals de samenwerking voor kwetsbare ouderen in het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)) en met en zorgprofessionals biedt kansen . Voor onze gemeente wordt het misschien niet goedkoper, maar alle inwoners kunnen wel rekenen op goede zorg en ondersteuning die je helpt om zo goed als mogelijk zelf de draad weer op te pakken.

Vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen

Mensen zijn creatief en vinden vaak zelf oplossingen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf, en we willen dat de overheid hierop aansluit. Niet alleen bij het vinden van oplossingen voor mensen zelf, maar ook bij het maken en bijstellen van lokaal beleid.

De mens centraal

  • De mens staat centraal, in plaats van regels. Dat betekent dat we zorgen dat ruimte is in alle regelgeving voor maatwerk en bijzondere situaties. De gemeente volgt niet de letter van de regels, maar de bedoeling.
  • Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op preventie, waar dat kan. We zijn er tijdig bij om mensen weer op weg te helpen. Als bewoners toch zorg nodig hebben, moet die zorg direct beschikbaar zijn.

De juiste zorg op het juiste moment

  • Zorg en ondersteuning moeten toegankelijk zijn. De gemeente communiceert in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. De gemeente Bunnik houdt haar beleid en haar regels zo eenvoudig mogelijk, zodat iedereen kan begrijpen wat de gemeente voor je kan betekenen.
  • De juiste deskundigheid is beschikbaar om mensen de juiste zorg te bieden, zowel professioneel als ervaringsdeskundigheid, ook voor complexe gezondheidsproblemen door bijvoorbeeld combinaties van meerdere aandoeningen. Dit geldt ook voor het maken van beleid.

Jeugd

  • Bij opvoedingsvraagstukken moeten ouders voor raad en ondersteuning dicht bij huis terecht kunnen, bijvoorbeeld bij de consulent van het ‘Centrum voor Elkaar’ op school. D66 wil niet problematiseren, maar oplossen. Voor lichte problematiek kunnen kinderen en jongeren ook terecht bij het Jongerenwerk
  • Kinderen en jeugd kunnen in alle dorpen naar uitdagende en veilige buitenspeel- en ontmoetingsplekken.

Ouderen

  • Een gevarieerd aanbod van hulp en activiteiten in ieder dorp. Een aanbod waarmee ouderen en mensen met een beperking kunnen blijven meedoen en waaraan ouderen die een helpende hand kunnen en willen bieden plezier en zingeving beleven.
  • Mantelzorgers zijn op tijd in beeld en geven we passende ondersteuning.
  • Ouderen kunnen in Bunnik veilig fietsen, oversteken, winkelen en wandelen, met en zonder hulpmiddel.
  • Ouderen moeten het ‘Centrum voor Elkaar’ weten te vinden. De gemeente kan daarbij helpen. Voor passende hulp en ondersteuning willen dat het ‘Centrum voor Elkaar’ en de zorg- en hulpverleners slim samenwerken.