Bouwen van betaalbare woningen in de gemeente

Beeld: D66

Voor D66 is het bouwen van voldoende huizen de belangrijkste doelstelling voor de komende periode. Er is in onze regio nu al een enorm tekort aan woonruimte. Dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. D66 wil dan ook veel huizen bouwen in onze gemeente. 

Betaalbare woningen

Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters. Gelijkvloerse woningen voor senioren. Duurzame woningen. We bouwen nieuwe woningen in Kersenweide, en ten zuiden van Bunnik. Daarnaast willen we meer woningen bouwen binnen bestaande wijken van Odijk, Werkhoven en Bunnik. Bijvoorbeeld in het stationsgebied op oude bedrijfslocaties. We bouwen niet voor niets: door meer verschillende woningen te bouwen trekken we jongeren, gezinnen én ouderen. Zo worden onze dorpen gemengd en kleurrijk. Dat komt de leefbaarheid ten goede en zorgt er voor dat voorzieningen in stand kunnen worden gehouden.

Wij willen aansluiten bij de regionale plannen (het Integraal Ruimtelijk Perspectief). Daarin is in onze gemeente sprake van 5.000 nieuwe woningen in 2040.

Groen en duurzaam bouwen

Nieuwe wijken richten we groen en duurzaam in. Bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken, of met houtbouw. De openbare ruimte richten we klimaatadaptief in: meer groen, minder tegels en meer ruimte voor het afvoeren van water, zodat het goede voorbeeld bewoners en bedrijven inspireert. Het bouwen van woningen biedt bovendien de kans om meer sport-, speel- en wandelgroen toe te voegen in en om onze dorpen.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.