De samenvatting van het programma

D66 wil een gemeente Bunnik die werkt aan jouw toekomst! Een toekomst met een betaalbare woning. Kansen voor iedereen. Een groene en duurzame wereld.

Dit is wat D66 voor jou wil doen:

Bouwen aan jouw toekomst

 • Bouwen van veel nieuwe woningen: voor leefbare dorpen met plek voor iedereen
 • Betaalbare woningen bouwen, én betaalbaar houden van deze woningen
 • 50% van nieuwbouwwoningen betaalbaar voor mensen met een modaal inkomen (huur en koop)
 • School, sport en andere voorzieningen dicht bij huis
 • Duurzaam en groen bouwen voor bewoners en ondernemers
 • Ruimte voor bedrijven op een groen bedrijventerrein bij de A12

Optimale kansen voor iedereen

 • Een goede start voor kinderen
 • Een kindcentrum voor 0 tot 12 jaar in Kersenweide
 • Gezonde en duurzame schoolgebouwen
 • Iedereen toegang tot een sportclub of cultuurvereniging
 • Jeugdzorg helpt met opgroeien tot een zelfstandige burger als dat nodig is

Een duurzame leefomgeving

 • Inzet op energie besparen en zonne-energie
 • Groen en klimaatadaptief inrichten
 • van de openbare ruimte
 • Inzet voor een biodiverse natuur en meer
 • sport-, speel- en wandelgroen in onze dorpen
 • De Meent in Odijk herinrichten tot een verkeersluwe ontmoetingsplek met veel groen 
 • De Provincialeweg in Bunnik wordt een veilige, groene laan
 • Verbeteren van de doorfietsroutes Odijk-Houten, Werkhoven-Houten en naar Utrecht Science Park
 • Verleggen van de N229 naar de Limesbaan voor de leefbaarheid van Odijk