Meedoen met menselijke maat

D66 wil een samenleving waarin iedereen meedoet. Via werk, in de buurt of bij een vereniging. Maar het kan ook even tegenzitten, dan laten we niemand vallen.  De menselijke maat en vertrouwen in de mens en in de overheid zijn belangrijke uitgangspunten. In Bunnik hebben relatief veel mensen betaald werk, maar dat betekent niet dat de gemeente stil moet zitten.

Vertrouwen in mens en overheid

Het kernwoord is vertrouwen. Vertrouwen van bewoners dat ze worden gevraagd om hun mening. De taak van de gemeente is om goed te luisteren. Dat betekent niet dat de gemeente altijd moet doen wat bewoners zeggen, maar wel dat er altijd aandacht is voor zorgen, argumenten en wensen van bewoners. Omgekeerd moeten bewoners ook vertrouwen op een professionele gemeente.

Gemeenten zetten data in om beleid te maken en uit te voeren. D66 wil uitgaan van vertrouwen en onze grondrechten beschermen. Een gemeente die goede service en dienstverlening biedt. En ook een gemeente die transparant werkt en de keuzes die ze maakt goed uitlegt.

Beschut werk

D66 is warm voorstander van beschut werk. Iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft recht op zelfontplooiing en talentontwikkeling. De menselijke maat staat ook nu voorop. Met oog voor de persoon wordt bekeken wat hij of zij wél kan en welke functie/omgeving past. We zijn blij met BIGA, de voormalig sociale werkvoorziening, die zich ontwikkeld heeft tot een maatschappelijke onderneming van formaat, waar veel mensen een fijne arbeidsplek vinden in een bedrijf waar ze trots op kunnen zijn Het vertrouwen en de waardering krijgen dat jouw bijdrage er toe doet telt: voor je buurt, de vereniging, of je werkgever.

Naar betaald werk

Werk is meer dan inkomen, werk draagt bij aan eigenwaarde. Als bewoners hun baan kwijtraken, ondersteunen wij hen op weg naar ander betaald werk. Maatwerk staat voor D66 hierbij voorop: kwaliteit boven snelheid. We gaan voor een duurzame oplossing, dat is niet altijd de snelste oplossing. We willen dat onze bewoners aan de slag gaan met een baan die bij hen past, waarin zij zich fijn voelen en waaruit een duurzame werkrelatie voortkomt. En als dat dicht bij huis kan, dan is dat helemaal mooi. Dat vraagt om goed samenwerken met onze regionale sociale dienst, het UWV, het bedrijfsleven en het onderwijs. Een goed voorbeeld van deze samenwerking zijn de ‘Ik zorg-shops’. Een concept dat in onze regio is ontwikkeld en nu op meer plekken wordt uitgerold om mensen te interesseren voor de zorg. Deze aanpak willen we ook inzetten voor andere sectoren met grote personeelstekorten.

D66 wil mensen die al langere tijd geen werk hebben, of (tijdelijk) niet kunnen werken, de kans bieden om een zinvolle dagbesteding te vinden. Dat is maatwerk. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, beschut werk, of een stageplek. daarvoor moet je terecht kunnen bij het ‘Centrum voor Elkaar’.

Mensen met een smalle beurs

D66 is voor ruimhartige hulp aan (financieel) kwetsbare mensen en/of hun kinderen. We strijden voor gelijke kansen voor iedereen en willen niet dat financieel gebrek uitsluiting betekent. D66 wil extra aandacht en geld voor mensen met een smalle beurs, in het bijzonder voor:

  • Volwassenen en kinderen met mantelzorgtaken voor de ouders;
  • Chronisch zieken en mensen die vanwege ernstige gezondheidsklachten langdurig zijn aangewezen op een (bijstands)uitkering;
  • Ouderen met een smalle beurs, die alleen een AOW-uitkering ontvangen, hebben moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen;
  • ZZP’ers die onder het bestaansminimum terechtkomen, bijvoorbeeld door met het ‘omscholingsfonds’ mensen in kwetsbare sectoren te helpen bij een switch.

Beter uit de schulden

Problematische schulden en geldgebrek zorgen voor onzekerheid en stress. D66 wil daarom mensen helpen bij het aanpakken en voorkomen van schulden. Deze hulp is gebaseerd op vertrouwen en op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Daarbij is het belangrijk om nadrukkelijk te kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en de thuissituatie. Kortom: een integrale benadering bij hulp van onze bewoners. Een aanpak waarbij ons ‘Centrum voor Elkaar’ goed kan samenwerken met onze regionale sociale dienst. Om te voorkomen dat problemen stapelen en steeds groter worden.

Smalle beurs

  • D66 wil dat school, sport en cultuur toegankelijk blijftvoor mensen met een smalle portemonnee. Dat kan met een steuntje in de rug voor mensen die het minder hebben, bijvoorbeeld via de huidige regelingen voor mensen met een kleine portemonnee en het Jeugdsport- en Cultuurfonds.

Naar betaald werk

  • We willen dat mensen die (tijdelijk) niet werken, de kans krijgen om een zinvolle dagbesteding te vinden. Mensen kunnen vrijwilligerswerk doen, een stageplek vinden, of beschut werk doen. Dagbesteding is een manier om mensen zingeving te geven en te helpen om werkritme op te bouwen.
  • De gemeente moet beschut werk bieden voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. We kijken naar wat iemand wél kan.

Gemeentelijke organisatie

  • D66 wil dat de gemeente en uitvoeringsorganisaties van de gemeente bij de opsporing van fraude géén methoden gebruiken die een hoog risico op discriminatie met zich meebrengen.
  • De gemeente moet schuldhulpverlening (via de regionale sociale dienst samen met het ‘Centrum voor Elkaar’) zo veel mogelijk integraal organiseren, zodat we mensen écht helpen om hun (financiële) leven weer op de rit te krijgen en te houden.