Ruimte voor initiatieven en verenigingen

D66 gelooft in de kracht van de samenleving. De kracht van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) initiatieven. Door hen vrij te laten en zoveel mogelijk ruimte te bieden, benutten we hun inzet, creativiteit en kwaliteiten optimaal als samenleving. We willen een overheid zijn die bewoners en ondernemers zo min mogelijk belemmert en zoveel mogelijk ondersteunt. Zo zorgen we voor een vitale en gezonde lokale economie en benutten we de maatschappelijke en sociale slagkracht van sterke lokale initiatieven.

Versterken contact tussen ondernemers, scholen en organisaties

We willen de contacten tussen ondernemers, scholen, en (maatschappelijke) organisaties verbeteren. Om de samenwerking te bevorderen en meer kansen te bieden aan goede initiatieven vanuit de samenleving. We juichen daarom initiatieven zoals het Netwerk Gelukkig & Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik toe en vinden dat de gemeente dergelijke initiatieven – indien nodig – moet ondersteunen. Hoe mooi zou het zijn als (lokale) ondernemers daar ook bij helpen!
D66 wil daarnaast meer geld uittrekken voor het jongerenwerk. Nu al met een kleine investering van de gemeente, levert het jongerenwerk mooie resultaten op. Met een grotere bijdrage van de gemeente kan de impact verder worden vergroot. Jongerenwerk kan jongeren activiteiten aanbieden, maar ook beschikbaar zijn voor steun als het even niet goed gaat.

Een sterk verenigingsleven

Sporten is gezond voor je lichaam, cultuur is gezond voor de geest. Beiden bieden ze kansen voor ontmoeting en samen dingen doen. Mooie voorbeelden zijn Hockeyclub Kromme Rijn, BO!NK Theaterschool en de Kromme Haan.
D66 wil ruimte voor sport en cultuur in onze gemeente en de sport- en cultuurverenigingen waar mogelijk ondersteunen met huisvesting met betaalbare huurtarieven en ondersteuning bij het professionaliseren van de verenigingen. Sport bedrijven of culturele activiteiten in verenigingsverband zorgt namelijk ook voor verbinding en ontmoeting tussen allerlei mensen.

Corona heeft veel invloed gehad op sport en cultuur. Hoewel het ergste achter de rug lijkt, blijven we als gemeente scherp in de gaten houden wat de coronacrisis voor gevolgen heeft (gehad) voor onze sportverenigingen en culturele instellingen. Zodat waar nodig en passend, ondersteuning kan worden geboden. De buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt doen fantastisch werk, wat nu harder nodig is dan ooit.

Initiatieven van bewoners

We zijn trots op bewonersinitiatieven en ondersteunen deze waar mogelijk. We zetten in op een optimale samenwerking en benutten hun kwaliteiten en energie. Zeker in de beginfase van een initiatief kan de gemeente het verschil maken. Als een initiatief volwassen wordt, kan de gemeente langzaam weer loslaten. Het Bunnik aan Zet-fonds helpt daarbij.

Jongeren, sport en cultuur

  • Het percentage mensen dat elke dag minimaal 30 minuten beweegt, moet omhoog naar ten minste 60% (nu 54%). De gemeente moet zich daarvoor inspannen, bijvoorbeeld via ‘Bunnik Beweegt’.
  • De tarieven van sport- en cultuuraccommodaties moeten omlaag, in eerste instantie voor nieuw aanbod. Daarmee maken we de accommodaties aantrekkelijker voor het organiseren van nieuw aanbod dat past bij de wensen en behoeftes van bewoners.
  • D66 wil meer geld uittrekken voor het jongerenwerk in de gemeente Bunnik.

Initiatieven van bewoners

  • De gemeente moet initiatieven van bewoners zo veel mogelijk ondersteunen, zodat meedoen en samenwerken wordt beloond.
  • D66 wil dat de gemeente huisvesting biedt aan initiatieven die van aantoonbare meerwaarde zijn voor onze dorpen.