Motie Duurzaamheidsparagraaf raadsvoorstellen aangenomen


De klimaatverandering waar wij als mensheid een belangrijke bijdrage aan leveren baart ons als D66 Berkelland grote zorgen en stelt ons voor grote uitdagingen. De opwarming van onze aarde door klimaatverandering heeft veel negatieve effecten. Zo leidt de klimaatverandering onder meer tot langere periodes van droogte en hitte maar ook periodes met juist zeer veel neerslag. De achteruitgang van de kwaliteit van ons drinkwater en achteruitgang in biodiversiteit zijn voorbeelden van zaken die met deze veranderingen in weersomstandigheden samenhangen. Om deze klimaatverandering en hiermee de negatieve effecten te beperken of nog liever terug te dringen heeft de gemeente Berkelland in diverse beleidsstukken duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben onder andere betrekking op CO2 reductie en klimaatneutraliteit.

Bijdrage duurzaamheidsdoelstellingen

In ons verkiezingsprogramma en reeds aangekondigd tijdens onze algemene beschouwingen bij de afgelopen begrotingsraad betreft een motie voor het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in de Berkellandse raadsvoorstellen. Reden hiervoor is dat raadsvoorstellen van invloed kunnen zijn op door ons geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. Door in de raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf op te nemen is vooraf duidelijk en inzichtelijk hoe deze voorstellen bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Op basis hiervan kan de gemeenteraad vervolgens een weloverwogen besluit nemen met het oog op de bijdrage van het voorstel ten opzichte van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

D66 raadslid Daan Somsen - Beeld: Gemeente Berkelland

Stemming

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 december heeft ons raadslid Daan Somsen, samen met de fracties van GroenLinks en de Berkellandse Burgerpartij, deze motie (M23-19) ingediend. Uiteindelijk is de motie met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen met een ruime meerderheid aangenomen. Hiermee tonen wij als gemeenteraad van Berkelland dat wij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen van groot belang vinden en dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol dient te vervullen.

Stemresultaat motie Duurzaamheidsparagraaf raadsvoorstellen - Beeld: Gemeente Berkelland

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked