Leven in een mooi en duurzaam Berg en Dal

Uit ons verkiezingsprogramma

De inwoners van Berg en Dal zijn terecht trots op de gevarieerde landschappen en het natuurschoon in onze gemeente. Een waardevol bezit, dat we willen behouden. Tegelijkertijd moeten we ook flink verduurzamen. We verminderen onze CO2-uitstoot door minder energie te verbruiken en duurzame energie in onze eigen gemeente op te wekken. Dit biedt ook kansen voor het aanleggen van nieuwe natuur. Er blijft daardoor wel minder ruimte over voor landbouw, maar hierdoor vermindert de stikstofdepositie en neemt de biodiversiteit toe.

Klimaatverandering wordt door menselijk handelen veroorzaakt en daarom moeten we met zijn allen, in de hele wereld, in Europa, in Nederland en dus ook in Berg en Dal ‘aan de bak’ om klimaatverandering en de gevolgen ervan te stoppen. Met hulp van D66 heeft Nederland als één van de eerste landen ter wereld een klimaatakkoord bereikt. Daarmee hebben we een grote stap gezet naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Dat betekent wel dat er dingen moeten veranderen: in ons gedrag, in onze gewoonten en in ons landschap. Onze inwoners moeten hierbij direct, volwaardig en vroegtijdig gesprekspartner zijn; ze moeten kunnen participeren in discussies over energieprojecten. Dat betekent echter niet dat de uitkomsten iedereen welgevallig zullen zijn!
Participatie betekent ook dat inwoners zelf kunnen en moeten bijdragen aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, met vernieuwende ideeën, door hun huizen te verduurzamen, door met een energiecoöperatie een lokaal project op te zetten en door projecten mede te financieren. Samen maken we Berg en Dal duurzamer, maar ook mooier!

Meer weten over hoe we dat doen, lees hier verder in ons verkiezingsprogramma.