D66

D66 Baarn en D66 Soest voeren samen campagne voor de Tweede Kamerverkiezing. Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt is zaterdag 11 november 2023 in Soest. Help je de komende weken ook mee?

Een terugblik op de raadsvergadering van 11 oktober 2023 waarbij D66 Baarn op diverse onderwerpen tijdens deze avond de andere raadsfracties opriep meer lef te tonen.

Baarn is gebaat bij constructieve initiatieven en samenwerking. Ook in politiek roerige tijden.

Jelle Jonkers sluit zich aan bij de VVD. Het bestuur van D66 Baarn reageert.

D66 Baarn en D66 Soest voeren samen campagne voor de Tweede Kamerverkiezing. Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt is zaterdag 11 november 2023 in Soest. Help je de komende weken ook mee?

Een terugblik op de raadsvergadering van 11 oktober 2023 waarbij D66 Baarn op diverse onderwerpen tijdens deze avond de andere raadsfracties opriep meer lef te tonen.

Baarn is gebaat bij constructieve initiatieven en samenwerking. Ook in politiek roerige tijden.

Jelle Jonkers sluit zich aan bij de VVD. Het bestuur van D66 Baarn reageert.

Het plan voor de ver-/nieuwbouw van het huidige Meander ziekenhuis in Baarn biedt kansen voor de ontwikkeling van de combinatie van zorg en wonen. D66 Baarn heeft zich actief ingezet voor dit dossier.

Gespreksleider van het Politiek Cafe was D66-kandidaat voor Provinciale Staten (nummer 2) Lyke Veen. Zij schetste de grote uitdaging van de provincie voor de komende jaren: het bouwen van 10.000 woningen per jaar zodat er voor iedereen een betaalbare woning is.

We hebben gestreden voor een lange termijn perspectief op een gezonde exploitatie voor De Speeldoos en de bibliotheek. Uiteindelijk is een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario's worden uitgewerkt. Het is het hoogst haalbare voor dit moment.

Over 2 weken volgt een besluit over theater De Speeldoos, de bibliotheek en de toekomst. Lees hier het statement van Hanneke Struijk-Cramer tijdens de debatraad vergadering van vanavond.

Het plan voor de ver-/nieuwbouw van het huidige Meander ziekenhuis in Baarn biedt kansen voor de ontwikkeling van de combinatie van zorg en wonen. D66 Baarn heeft zich actief ingezet voor dit dossier.

Gespreksleider van het Politiek Cafe was D66-kandidaat voor Provinciale Staten (nummer 2) Lyke Veen. Zij schetste de grote uitdaging van de provincie voor de komende jaren: het bouwen van 10.000 woningen per jaar zodat er voor iedereen een betaalbare woning is.

We hebben gestreden voor een lange termijn perspectief op een gezonde exploitatie voor De Speeldoos en de bibliotheek. Uiteindelijk is een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario's worden uitgewerkt. Het is het hoogst haalbare voor dit moment.

Over 2 weken volgt een besluit over theater De Speeldoos, de bibliotheek en de toekomst. Lees hier het statement van Hanneke Struijk-Cramer tijdens de debatraad vergadering van vanavond.

D66 Baarn organiseert in februari en maart veel activiteiten. Met overleg over de Speeldoos, een bijeenkomst over woningbouw, gesprekken over buurtbudgetten en de Provinciale Staten verkiezing.

Over denken in mogelijkheden, verbinding, vertrouwen en een duurzame toekomst.

D66 Baarn is blij dat de visie op Burgerparticipatie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Het zoneringsplan centrum is vastgesteld en dat is belangrijk om het centrum te houden. Daarnaast steunen wij o.a. een advies over Inburgering en Integratie, onderzoek naar subsidieverlening en de vernieuwde belastingverordeningen. Met hier en daar een puntje op de i.

Over warmtekaders, de APV, het stoppen van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg en de herbenoeming van de burgemeester.

D66 Baarn organiseert in februari en maart veel activiteiten. Met overleg over de Speeldoos, een bijeenkomst over woningbouw, gesprekken over buurtbudgetten en de Provinciale Staten verkiezing.

Over denken in mogelijkheden, verbinding, vertrouwen en een duurzame toekomst.

D66 Baarn is blij dat de visie op Burgerparticipatie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Het zoneringsplan centrum is vastgesteld en dat is belangrijk om het centrum te houden. Daarnaast steunen wij o.a. een advies over Inburgering en Integratie, onderzoek naar subsidieverlening en de vernieuwde belastingverordeningen. Met hier en daar een puntje op de i.

Over warmtekaders, de APV, het stoppen van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg en de herbenoeming van de burgemeester.

In de besluitraad over de begroting hebben we ons ingezet voor duurzaamheid, flexwoningen, kwetsbare huishoudens en begrijpelijke taal. Alle moties die wij (mede) hebben ingediend zijn aangenomen en onze vragen zijn beantwoord. We kijken positief terug op deze vergadering.

Op 12 oktober sprak Hanneke Struijk de algemene beschouwingen uit voor D66 Baarn. U kunt hier de volledige toespraak lezen.

Gisteren heeft D66 ingestemd met het voorstel van het college om te schikken met ontwikkelaar DAV Baarn B.V. Hiermee komt een eind aan een 11 jaar durend geschil.

Vanavond heeft D66 Baarn mondelinge vragen gesteld over armoede en Baarnse regelingen. Een korte samenvatting.

In het Politiek Café ‘Onze arbeidsmarkt: hoe nu verder?’ op 17 oktober gaan we met D66-kamerlid Marijke van Beukering in gesprek. Geef je op en praat mee! Iedereen is welkom.

Op 13 juni tekende D66 Baarn het coalitieakkoord met VoorBaarn, PvdA en GroenLinks. Lees hier onze toelichting tijdens de persconferentie.

In de besluitraad over de begroting hebben we ons ingezet voor duurzaamheid, flexwoningen, kwetsbare huishoudens en begrijpelijke taal. Alle moties die wij (mede) hebben ingediend zijn aangenomen en onze vragen zijn beantwoord. We kijken positief terug op deze vergadering.

Op 12 oktober sprak Hanneke Struijk de algemene beschouwingen uit voor D66 Baarn. U kunt hier de volledige toespraak lezen.

Gisteren heeft D66 ingestemd met het voorstel van het college om te schikken met ontwikkelaar DAV Baarn B.V. Hiermee komt een eind aan een 11 jaar durend geschil.

Vanavond heeft D66 Baarn mondelinge vragen gesteld over armoede en Baarnse regelingen. Een korte samenvatting.

In het Politiek Café ‘Onze arbeidsmarkt: hoe nu verder?’ op 17 oktober gaan we met D66-kamerlid Marijke van Beukering in gesprek. Geef je op en praat mee! Iedereen is welkom.

Op 13 juni tekende D66 Baarn het coalitieakkoord met VoorBaarn, PvdA en GroenLinks. Lees hier onze toelichting tijdens de persconferentie.

Toont 24 van 41