Openbare ruimte en verkeer in Baarn

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte recht doet aan de titel ‘Vorstelijk Baarn’. Dat betekent dat de plantsoenen goed onderhouden moeten zijn, de wegen en de stoepen netjes bestraat, goed verlicht en vrij van overhangend/belemmerend groen, onkruid onder controle is, de lantaarnpalen passen bij de stijl van de huizen, etc.

Wij willen investeren in groen, wegen en het riool. Dit is noodzakelijk om onderhoudsachterstanden weg te werken. Daarnaast wil D66 het verkeer in Baarn verder verbeteren met fietsers en voetgangers op de eerste plaats. Wij willen een verkeerscirculatieplan laten ontwikkelen om veiligheid te verbeteren en parkeerproblemen op te lossen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.