Verkeerscirculatieplan centrum uitgebreid

D66 Baarn heeft met succes een amendement ingediend om het verkeerscirculatieplan centrum uit te breiden met het terugdringen van doorgaand verkeer op de Eemnesserweg en de Brink.

Verkiezingsbelofte

In ons verkiezingsprogramma benoemden we al:
Verbeteren Eemnesserweg en Brink: de Eemnesserweg is nu een doorgaande route voor auto’s en de bevoorrading van winkels. Er is weinig ruimte voor fietsers wat regelmatig voor onveilige situaties zorgt. Wat D66 betreft zou de omgeving van de Brink autovrij moeten zijn en is de Eemnesserweg door het centrum heen niet langer een doorgaande weg. Ook de oversteekplaatsen naar de Brink toe moeten zichtbaarder en breder worden. Hoe dit bereikt kan worden, moet onderzocht worden in het verkeerscirculatieplan.

Voorstel college

In de raad van 20 april stelt het college voor een hernieuwd onderzoek uit te voeren met extra aandacht voor een zorgvuldig participatietraject met alle bewoners, ondernemers en winkeliers van het centrumgebied. Hiermee wordt dan invulling gegeven aan het amendement van 21 december 2016 waarin het college o.a. de opdracht gegeven is om de Laanstraat bij alle toegangswegen volledig af te sluiten voor alle verkeer door bedienbare paaltjes en de Laanstraat alleen toegankelijk te maken tijdens de ingestelde laad- en lostijden.

Amendement

Een verkeerscirculatieplan voor het centrum gaat verder dan alleen het potentieel afsluiten van de Laanstraat en de impact daarvan op de omliggende straten. Sinds de oorspronkelijke motie van december 2016 hebben we in 2020 de mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarom willen we het voorgestelde plan van aanpak uitbreiden door ook te laten onderzoeken hoe het doorgaande verkeer door het centrum verminderd kan worden. Daarbij is het van groot belang dat de gevolgen die deze maatregelen hebben op de gebiedsontsluitingswegen meegenomen worden en mogelijke oplossingen geformuleerd worden. Hiervoor hebben we samen met VoorBaarn en 50Plus met succes een amendement ingediend.