Eindelijk komt er een eind aan geschil Kooijhoek

Gisteren heeft D66 ingestemd met het voorstel van het college om te schikken met ontwikkelaar DAV Baarn B.V. Hiermee komt een eind aan een 11 jaar durend geschil.

Achtergrond

11 jaar geleden zijn de gemeente en DAV Baarn B.V. samen in zee gegaan om de Kooijhoek en het Laanplein te vernieuwen. Dit grootschalige plan heeft het uiteindelijk niet gehaald. DAV claimt daardoor schade te hebben gehad, doordat er geen omzet en geen winst is gerealiseerd en is naar de rechter gestapt.

Zure appel

De gemeenteadvocaat achtte de kans groot dat we in het gelijk gesteld zouden worden door de rechter. Maar…. er bestaat wel kans dat we DAV Baarn B.V. alsnog een schadevergoeding moeten betalen, inclusief de opgelopen rente sinds het begin van deze onenigheid. Kortom, een groot risico dat we niet naast ons neer kunnen leggen.

Daarom zijn we akkoord gegaan met deze schikking en moeten we nu door de zure appel heen bijten. De vordering is in ieder geval teruggegaan van 3,6 miljoen naar 1,5 miljoen.

Deze 1,5 miljoen worden bekostigd uit de algemene reserve. Daarmee kunnen we ons weer focussen op de toekomst.

Openbaarheid

Zolang de onderhandelingen tussen de gemeente en DAV Baarn B.V. nog gaande waren, moesten alle overleggen geheim gehouden worden. Ook de raadsvergaderingen die hierover gingen en de bijbehorende stukken. Nu het besluit genomen is, worden de stukken openbaar gemaakt. Dit vinden wij erg belangrijk. Ook wanneer het niet goed gaat, moet de gemeente open en transparant zijn naar haar inwoners.

Onderzoek

Meerdere fracties, waaronder D66, hebben tot slot gepleit voor een onderzoek naar waar het mis gegaan is in dit project. Niet om met een vingertje te wijzen, maar om in de toekomst soortgelijke problemen te voorkomen. Wordt vervolgd dus.