Nieuwspagina

12.03.2023

Gespreksleider van het Politiek Cafe was D66-kandidaat voor Provinciale Staten (nummer 2) Lyke Veen. Zij schetste de grote uitdaging van de provincie voor de komende jaren: het bouwen van 10.000 woningen per jaar zodat er voor iedereen een betaalbare woning is.

26.02.2023

We hebben gestreden voor een lange termijn perspectief op een gezonde exploitatie voor De Speeldoos en de bibliotheek. Uiteindelijk is een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario's worden uitgewerkt. Het is het hoogst haalbare voor dit moment.

08.02.2023

Over 2 weken volgt een besluit over theater De Speeldoos, de bibliotheek en de toekomst. Lees hier het statement van Hanneke Struijk-Cramer tijdens de debatraad vergadering van vanavond.

29.01.2023

D66 Baarn organiseert in februari en maart veel activiteiten. Met overleg over de Speeldoos, een bijeenkomst over woningbouw, gesprekken over buurtbudgetten en de Provinciale Staten verkiezing.

12.03.2023

Gespreksleider van het Politiek Cafe was D66-kandidaat voor Provinciale Staten (nummer 2) Lyke Veen. Zij schetste de grote uitdaging van de provincie voor de komende jaren: het bouwen van 10.000 woningen per jaar zodat er voor iedereen een betaalbare woning is.

26.02.2023

We hebben gestreden voor een lange termijn perspectief op een gezonde exploitatie voor De Speeldoos en de bibliotheek. Uiteindelijk is een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario's worden uitgewerkt. Het is het hoogst haalbare voor dit moment.

08.02.2023

Over 2 weken volgt een besluit over theater De Speeldoos, de bibliotheek en de toekomst. Lees hier het statement van Hanneke Struijk-Cramer tijdens de debatraad vergadering van vanavond.

29.01.2023

D66 Baarn organiseert in februari en maart veel activiteiten. Met overleg over de Speeldoos, een bijeenkomst over woningbouw, gesprekken over buurtbudgetten en de Provinciale Staten verkiezing.

29.01.2023

Over denken in mogelijkheden, verbinding, vertrouwen en een duurzame toekomst.

26.01.2023

D66 Baarn is blij dat de visie op Burgerparticipatie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

22.12.2022

Het zoneringsplan centrum is vastgesteld en dat is belangrijk om het centrum te houden. Daarnaast steunen wij o.a. een advies over Inburgering en Integratie, onderzoek naar subsidieverlening en de vernieuwde belastingverordeningen. Met hier en daar een puntje op de i.

27.11.2022

Over warmtekaders, de APV, het stoppen van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg en de herbenoeming van de burgemeester.

21.10.2022

In de besluitraad over de begroting hebben we ons ingezet voor duurzaamheid, flexwoningen, kwetsbare huishoudens en begrijpelijke taal. Alle moties die wij (mede) hebben ingediend zijn aangenomen en onze vragen zijn beantwoord. We kijken positief terug op deze vergadering.

29.01.2023

Over denken in mogelijkheden, verbinding, vertrouwen en een duurzame toekomst.

26.01.2023

D66 Baarn is blij dat de visie op Burgerparticipatie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

22.12.2022

Het zoneringsplan centrum is vastgesteld en dat is belangrijk om het centrum te houden. Daarnaast steunen wij o.a. een advies over Inburgering en Integratie, onderzoek naar subsidieverlening en de vernieuwde belastingverordeningen. Met hier en daar een puntje op de i.

27.11.2022

Over warmtekaders, de APV, het stoppen van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg en de herbenoeming van de burgemeester.

21.10.2022

In de besluitraad over de begroting hebben we ons ingezet voor duurzaamheid, flexwoningen, kwetsbare huishoudens en begrijpelijke taal. Alle moties die wij (mede) hebben ingediend zijn aangenomen en onze vragen zijn beantwoord. We kijken positief terug op deze vergadering.

Toont 12 van 43