Klimaat, natuur en milieu in Baarn

Beeld: Martijn van den Heuvel

Over de hele wereld staan mensen op voor een duurzamere wereld. Op internationaal en nationaal niveau. Maar ook in Baarn. Deze mensen vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde. En daarom zetten wij hier als D66 ook voor in.

In Baarn willen wij versnelling van maatregelen om werkelijk resultaat op gebied van duurzaamheid te realiseren. Wij zetten in op energiebesparing, duurzame opwek en de transitie van gas naar andere manieren van verwarmen van huizen en bedrijven. In samenwerking met alle betrokkenen.

D66 Baarn steunt het Baarns Klimaat Akkoord. Hierin is de ambitie vastgelegd die nastreeft dat Baarn in 2030 zoveel mogelijk klimaat neutraal is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.