De duurzame gemeente

We gaan de klimaatdoelen halen en doen er daarom een flinke schep bovenop. Internationaal, nationaal en lokaal hier in Baarn. Wij streven naar minder gebruik van nieuwe grondstoffen, meer ruimte voor natuur, energiebesparing en een sterke groei hernieuwbare energie.
D66 wil inzetten op een tweesporenbeleid: energiebesparing en duurzame opwekking.

Op weg naar klimaatneutraal in 2030

Gezamenlijk hebben we enige besparing op energie en gas gerealiseerd, maar er wordt van ons energieverbruik nog maar minder dan 2% lokaal geproduceerd. Er bestaat dus een enorme uitdaging om Baarn klimaatneutraal te bereiken.

In de ogen van D66 moet de gemeente de transitie actief stimuleren. De eerste beleidskaders zijn vastgesteld. Maar dit is nog lang niet genoeg. Concrete initiatieven moeten de komende tijd tot zichtbare resultaten leiden. De klok tikt. Alle betrokkenen moeten hier samen de schouders onder zetten. En niet de hete aardappel doorschuiven naar de ander of erger: naar de volgende generatie.
D66 werkt daarom samen met de Baarnse Klimaatalliantie en betrokken organisaties om de nodige veranderingen te realiseren.

Het Baarns Klimaatakkoord

Alle politieke partijen in Baarn hebben zich verbonden aan het Baarns Klimaatakkoord. Met deze intentieovereenkomst willen meer dan 100 Baarnse organisaties gezamenlijk in 2030 een klimaatneutraal Baarn realiseren. D66 Baarn staat nog steeds achter dit akkoord.

Versnelling duurzaamheidsmaatregelen

De urgentie voor het klimaat is hoog. Inzet is internationaal en nationaal nodig, maar zeker ook lokaal. D66 wil dat Baarn zoveel mogelijk klimaatneutraal wordt in 2030. Dit is een gezamenlijke opgave van inwoners, bedrijven en de overheid. De gemeente moet dit proces stimuleren en faciliteren. Natuurlijk in samenwerking met alle lokale partners verenigd in Baarn Duurzaam. D66 ondersteunt de agenda van Baarn Duurzaam actief.

Om de ambitie te realiseren is een brede combinatie van duurzaamheidsmaatregelen nodig.