Vrij door een betaalbaar huis. Ook in Baarn.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies in Nederland.

Ook in Baarn is sprake van een woningtekort. Daardoor rijzen de prijzen voor woningen de pan uit. In de sociale woningbouw moet een inwoner van Baarn vaak jaren wachten voor er een woning beschikbaar is.

De woningbouw opgave vraagt om stevige regie van de gemeente. D66 Baarn huizen bouwen voor verschillende levensfasen en woonbehoeftes. Met aandacht voor natuur inclusief bouwen en waar mogelijk maatregelen om speculatie te voorkomen.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.