Woningen voor iedereen

Op maandag 6 maart organiseerde D66 Baarn een Politiek Café in Lokaal-O met als thema Woningbouw. Gespreksleider was Lyke Veen, nummer 2 op de kandidatenlijst van D66 voor de provinciale verkiezingen op 15 maart.

10.000 woningen per jaar

Lyke gaf voor de ongeveer 20 aanwezigen een heldere inleiding op de grote uitdaging van de provincie voor de komende jaren: het bouwen van 10.000 woningen per jaar in de provincie zodat er voor iedereen een betaalbare woning is.

In de discussie werd geconstateerd dat de provincie Utrecht een mooie, afwisselende en aantrekkelijke provincie is. En dat merken we goed: de economie groeit en het aantal inwoners groeit de komende jaren met ongeveer 25%. Daarom moeten er veel huizen worden gebouwd, zeker ook om de lange wachtlijsten van de woningbouwcorporaties in te korten. Veel inwoners wachten veel te lang op een woning.

10.000 hectare extra natuur

Maar de aanwezigen gaven ook aan dat onze natuur en het groen zeer waardevol is, wat D66 graag wil versterken met 10.000 hectare extra natuur in de komende jaren. Dit betekent dat het merendeel van de nieuwe woningen binnen de steden moet worden gerealiseerd.

Dus inbreiden en de ruimte in de steden, met name rondom OV-knooppunten, beter benutten voor woningbouw. De sterkste groei van woningen zal dus met name plaatsvinden in de steden Utrecht en Amersfoort, maar D66 vindt dat kleinere dorpen en steden ook moeten kunnen groeien om de voorzieningen op peil te kunnen houden. Om de ruimte voor het groene landschap te behouden, moet het aantal grote uitbreidingslocaties beperkt blijven en wordt daarvoor rond Baarn geen ruimte gezien.

Slim bouwen

Het was een levendig gesprek waarin helder werd dat de deelnemers wensen dat er in de komende jaren in de provincie Utrecht gezamenlijk wordt gewerkt aan ruimte voor iedereen. Ruimte om te wonen én te werken, ruimte voor natuur én landbouw, ruimte voor verkeer én energie. Het gaat om slim bouwen met de hoogste duurzaamheidseisen, dus natuurinclusief, klimaatadaptief en met nieuwe woningen/wijken die meer duurzame energie kunnen leveren dan ze gebruiken.

Met een optimistische, progressieve en ambitieuze instelling gaat Lyke hier de komende jaren mee aan de slag.

Op maandag 6 maart organiseerde D66 Baarn een Politiek Café in Lokaal-O met als thema Woningbouw. Beeld: Sharyn Cooper