Lyke Veen

Beeld: D66

Maak kennis met Lyke

  • 27 jaar
  • Amersfoort
  • Utrecht

“Ik droom ervan dat jongeren de weg naar de provincie weten te vinden en actief betrokken worden bij de werkzaamheden van de provincie.”

De provincie Utrecht is al mijn hele leven mijn thuis. Ik ben opgegroeid in Amersfoort en gaan studeren in Utrecht, waar ik nu nog steeds woon. De komende vier jaar mag ik mij inzetten voor drie onderwerpen: mobiliteit, wonen en participatie. Mijn doel is dat aan het eind van de periode het Utrechtse fietsnetwerk verder verdicht is, dat iedereen – jong en oud – fijn kan wonen in onze provincie en dat jongeren de weg naar het provinciehuis beter weten te vinden. Als je mee wilt denken over deze thema’s, neem dan vooral eens contact met mij op.