Philip Overkleeft

Beeld: D66

Maak kennis met Philip

  • 47 jaar
  • Apeldoorn
  • Amersfoort

“De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven van onze tijd”

Philip Overkleeft is 45 jaar. Hij woont sinds 2017 in Amersfoort, met zijn vrouw en drie dochtertjes, na 20 jaar lang in Utrecht te hebben gewoond. In Utrecht werd hij ook lid van D66. Tussen 2010-2014 zat hij er in het bestuur als campagneleider. In 2015 trad Philip toe tot Provinciale Staten. Die eerste periode was hij woordvoerder natuur, landbouw en omgevingsvisie. Energie en Openbaar Vervoer vormt dit keer de hoofdmoot: ‘De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven van onze tijd. Ik ben blij dat ik als statenlid een aandeel kan leveren aan de voltrekking ervan. En deze periode gaan we aan de slag met de nieuwe concessie voor het OV. Een goede gelegenheid om te kijken of het efficiënter, beter en duurzamer kan.’